Et Sensio hjem for generasjoner
  • Modusbryter

    Automatisert styring av lys, temperatur og andre funksjoner på samme bryter

  • Ernæring

    Smarte sensorer kan gi varsel om mangel på matinntak

  • Dør og vindu-sensor

    Enkle sensorer fanger opp åpning og lukking av dører og vinduer.

Mer tid til omsorg
med Sensio

Sensios Velferdsløsninger Hva er SmartVelferd?

Omsorgsløsninger

Se flere velferdsløsninger

Sensio knytter alt sammen

Med Sensios åpne plattform kan digitale tjenester snakke sammen. Sensios plattform gjør at du ikke binder deg til én system- eller sensorleverandør, men kan tilpasses endrede behov eller nye muligheter.

Les mer

Våre smarthuspakker

Sensio Hjem snakker med

Vil du vite mer om Sensio Hjem
eller SmartVelferd?

Ring oss på 23 21 00 00 eller send oss en e-post

Send e-post