Aktuelt

RoomMate AS og Hospital IT AS fusjoneres inn i Sensio AS

RoomMate og Hospital IT har vært eid av Sensio siden 2021. Nå sluttføres den formelle prosessen ved å fusjonere de to selskapene inn i Sensio AS.

Sammenslåingen skaper verdi for kunder av RoomMate og Hospital IT ved at produkt-og tjenesteporteføljen ytterligere styrkes, og det vil på sikt skapes enda bedre integrasjoner mot Sensios øvrige portefølje.

Hvilke praktiske konsekvenser får dette for meg som kunde?

Du vil i første omgang merke lite til sammenslåingen, men noe endres:

  • Om du tidligere var direkte kunde av RoomMate AS eller Hospital IT AS er du nå kunde av Sensio AS.
  • Som en del av fusjonsprosessen er nå organisasjonsnummeret for RoomMate AS og Hospital IT AS slettet. Disse selskapene er nå en del av Sensio AS med organisasjonsnummer 919 415 223. RoomMate vil fortsatt ha samme kontoradresse som tidligere, på Hamangskogen.
  • Kontonummeret for innbetalinger vil gradvis endres om du faktureres direkte fra Sensio – dette vil stå på fakturaene som sendes ut.

Samtidig vil vi fortsette å benytte merkenavnene RoomMate og Hospital IT fremover – disse vil ikke forsvinne.

Har du spørsmål til sammenslåingen kan du kontakte oss på velferd@sensio.no

 

Om Sensio:

Sensio er Norges ledende leverandør innen velferdsteknologi og løser dagens og morgendagens omsorgsutfordringer til beste for både pasienter, helsepersonell og samfunnet. Dette gjør vi blant annet gjennom banebrytende programvare og produkter som RoomMate (digitalt tilsyn med passiv varsling av fall), Safemate (trygghetsalarmer) og Sensio365 (Helseplattform).

Sensio er et norsk selskap som ble startet i 2009 og har i dag flere hundre kommunekunder i Norge, Sverige, Danmark, Island og England.

Våre mer enn 150 ansatte har et brennende engasjement for å skape og implementere bærekraftige produkter og tjenester som forenkler hverdagen til helsepersonell, slik at det blir #MerTidTilOmsorg for pasienter og beboere.

Sensio eier og utvikler eHelse- og hjelpemiddels-produktene RoomMate, Safemate, SafeCall, Unity, IKOS, Sensio 365, Smartvakt, SmartMed, Flexiblink og Vox.