Velferdsteknologi

Andre tjenester

Velferdsteknologi

Andre tjenester

Det finnes gode produkter og tjenester innen innovativ teknologi som gjør hverdagen enklere for helsepersonell samtidig som de gir brukeren livsmestring og trygghet. Vi tilbyr flere løsninger som er integrerte med vår e-helseplattform.

Hva tilbyr vi av andre integrerte tjenester?

Vi samarbeider med selskaper som kan tilby spennende teknologi som løser konkrete omsorgsoppgaver eller bistår helsepersonell i en travel hverdag. Vi fremmer samarbeid og innovasjon og tror på gode ideér. Noen av selskapene vi samarbeider er små norske gründerselskap som har utviklet banebrytende teknologi.
Dette er noe av det vi kan tilby som er integrerte med våre løsninger:

 • Digital hjemmeoppfølging
 • Digital nøkkelhåndtering
 • Søvnmonitorering
 • Inkontinenssensor
 • Medisineringsstøtte
 • Datafangst og dashboard
 • Frivillighet
 • Livsløpsstandard i hjemmet

 

Hvorfor bruke andre integrerte tjenester?

 • Bedre ressursutnyttelse av helsepersonell

  Helsepersonells tid er verdifull, og teknologi som forenkler eller automatiserer oppgaver vil frigjøre tid til mer varm omsorg.

 • Innsikt i helsen til brukerne

  Løsninger som inkontinenssensorer og søvnmonitor gjør det enklere å fange opp trender som kan forebygges, feks urinveisinfeksjon og søvnproblemer som kan føre til funksjonsfall.

 • Utnytte omsorgspotensial

  Å bruke frivillighet til å utføre enkle omsorgsoppgaver kan redusere press og arbeidsmengde på helsepersonell. Det kan også gi brukerne en opplevelse av livsmestring.

 • Bedre oppfølging hjemme

  De aller fleste vil bo lengst mulig hjemme, også etter sykdom. Digital oppfølging i hjemmet sikrer god rekonvalesens og trygg oppfølging, samtidig som helsepersonell sparer reisetid.

Hvem kan bruke andre integrerte tjenester?

Våre integrerte løsninger har mange bruksområder og benyttes i dag av ulike instanser innenfor hjemmeomsorg og kommunal omsorg.

 • døgnbaserte tjenester (sykehjem, helsehus, Ø-hjelp mv)
 • hjemmebaserte tjenester
 • bemannede boliger
 • tjenester til funksjonshemmede
 • rus/psykisk helsetjeneste og tverrgående team for oppfølging innen demens, kreft, AKS, rehabilitering og for eksempel korona.
 • «DignaCare gir bedre kvalitet i pleien fordi at alle blir skiftet på med en gang. Bedre søvn, fordi vi ikke vekker på natten, medfører at beboerne fungerer bedre kognitivt på dagtid. I sum frigjør det tid for å gjøre andre omsorgsoppgaver.»

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.

Finn ut hvordan integrerte tjenester fungerer. Få en gratis demonstrasjon og gjennomgang.

Kjøp integrerte tjenester i nettbutikken

Kjøp her