Brukerforum for å lære og gi innspill til det menneskelige apspektet ved implementering av RoomMate

RoomMate Brukerforum skal være en felles arena for kunnskapsdeling, læring og samarbeid. Fellesskapet bidrar til samspill mellom brukere i kommunene.

Vi ønsker å tilby et gratis brukerforum om RoomMate på tvers av landegrenser der vi som leverandør er i bakgrunnen og lar kommuner dele erfaringer og lære av hverandre i hvordan få mest mulig verdi av investeringen i RoomMate.
Overordnet tema for dette brukerforumet er hvor viktig det menneskelige aspektet er – altså kunnskap, endringsledelse, roller, opplæring i en implementeringsprosess for ny teknologi som RoomMate. Vi tror at deling av kunnskap for for å lære av andre kommuner for hvordan en en oppstartprosess kan være, er avgjørende for å få gevinstrealisering av ny teknologi.
For best mulig utbytte ved å delta bør kommunen ha minst en RoomMate i test/drift, men det er ikke et krav.

Program:

Webinaret foregår fra klokken 12.00-14.00 onsdag 27. april digitalt på Microsoft Teams, slik at flest mulig har mulighet til å delta.

 • Velkommen og innledning ved Jon Slorer, business developer i Sensio (10 minutter).
 • RoomMate muliggjør en endring i arbeidssett. Endring er vanskelig og krevende. Hvordan drive endringsledelse i forbindelse med innføring av teknologi som kan transformere arbeidssett? Ved Anette Skogstad, rådgiver ForUt i Bodø kommune (30 minutter).
 • Utrulling, adopsjon og bruk – hvilke roller og ressurser trengs for å lykkes? Ved Dan-Arve Herland Halnes, spesialkonsulent i Karmøy kommune (30. minutter).
 • Opplæring  – hvordan holde kunnskapen ved like? Panelsamtale ledet av Sven Seljom i RoomMate (30. minutter). Fire kommuner deltar i panelsamtalen og deler sine erfaringer med ulike tilnærminger til opplæring:
  • Trysil kommune ved Ine Holt
  • Skien kommune ved Rune Solli
  • Bamble kommune ved Linda Hansen
  • Alver kommune ved Hildegunn Baravelli
 • Åpen Q&A – dialog mellom kommunene, og mulighet til å stille Sensio og RoomMate spørsmål (15 minutter).
 • Oppsummering og avslutning (5 minutter).

Vi har satt opp 3 temaer i programmet som ble stemt frem i surveyen sendt ut tidligere. Tusen takk for alle innspill!

S: Vi vill erbjuda ett kostnadsfritt användarforum om RoomMate över landsgränserna där vi som leverantör står i bakgrunden och låter kommuner dela erfarenheter och lära av varandra i hur man får ut så mycket som möjligt av satsningen på RoomMate.
Det övergripande temat för detta användarforum är hur viktig den mänskliga aspekten är – dvs kunskap, förändringsledning, roller, utbildning i en implementeringsprocess för RoomMate. Vi tror att kunskapsdelning för att lära av andra kommuner om hur en uppstartsprocess kan vara, är avgörande för att få förverkligande av ny teknik.
För bästa möjliga nytta av att delta bör kommunen ha minst en RoomMate i test/drift.

DK: Vi ønsker at tilbyde et gratis brugerforum om RoomMate på tværs af landegrænser, hvor vi som leverandør er i baggrunden og lader kommuner dele erfaringer og lære af hinanden i, hvordan man får mest muligt ud af investeringen i RoomMate.
Det overordnede tema for dette brugerforum er, hvor vigtigt det menneskelige aspekt er – altså viden, forandringsledelse, roller, træning i en implementeringsproces for RoomMate. Vi mener, at vidensdeling for at lære af andre kommuner om, hvordan en opstartsproces kan være, er afgørende for at opnå realisering af ny teknologi.
For det bedst mulige udbytte af at deltage bør kommunen have mindst én RoomMate i test/drift.

Meld deg på: