Velkommen til Sensio Brukerforum

Brukerforum – formål

Sensio ønsker å dele kunnskap, kompetanse, og planer med brukerne av Sensios løsninger for velferdsteknologi, Safemate og IKOS.

Sensio Brukerforum er en arena hvor Sensio og brukerne av Sensios løsninger møtes for deling av informasjon og kunnskap. Forumet skal være til gjensidig nytte for alle parter og skal bidra til konstruktivt samspill.

Sensio vil blant annet benytte Sensio Brukerforum til å holde fokusgrupper rundt enkelte prioriterte utviklingsløp og produkter, hvor vi inviterer kommunene til å delta for å samle innspill/behovsavklaring. Her vil Sensio også presentere design og spesifikasjoner for tilbakemelding i fokusgruppen.

Brukerforum – agenda 4. november 14.00-16.00

14:00:
Innledning og velkommen. Litt om hva Brukerforum er og hvordan det fungerer.

14:05:
Sensio produkter og roadmap. Overordnet introduksjon og gjennomgang av produkter og vårt roadmap.

  • Hvordan jobber vi med innovasjon i Sensio
  • Roadmap

14:25:
Sensio integrasjon med EPJ og Nasjonalt Velferdsteknologisk Knutepunkt (VKP) og journalføring fra mobilt vaktrom.

14:50:
Workshop per fokusområde/produktområde i Sensio. Vi går i dybden på produkter og løsninger, planer framover, opplæring og dialog rundt behov.

Du kan velge mellom 3 workshop sesjoner:

  1. Digitalt tilsyn
  2. Safemate nyheter
  3. Støtte for logging, rapportering og statistikk

Du velger sesjon via link som sendes gjennom mail 4.11.

15:50
Felles avrundning og oppsummering av dagen. Åpent for spørsmål.

Kostnad:
Det er ingen deltakeravgift for Brukerforum.

Meld deg på årets Brukerforum: