Har du lyst til å starte med IKOS samhandlingstavle på avdelingen?

IKOS er ansattes og lederes verktøy for å sikre gode tjenester hver dag. Det er en programvare som vises på ansattes arbeidsstasjoner og på storskjerm på vaktrommet. Avdelingen setter opp sin kvalitetsstandard for brukeroppfølging i IKOS-tavlen. Oversikten i IKOS gjør det forståelig og håndterlig for ansatte å sikre kvalitet og effektivitet. Det gir arbeidsmotivasjon.

Vi har gjort det enkelt for deg. IKOS leveres som skyløsning og god opplæring er inkludert. Jobber du innen sykehjem hjemmetjenester, tjenestekontor, psykisk helse, tjenester til funksjonshemmede eller andre steder i kommunen? Du kan være den første avdelingen som tar IKOS-verktøyet for kvalitet og samhandling i bruk i din kommune. I webinaret 8. mars klokken 13.00-13.30 forteller vi hvordan!

Agenda:

  • Velkommen og kort introduksjon av Sensio og IKOS, ved Marit Strandquist, forretningsleder IKOS i Sensio
  • Dette trenger du å vite før du går i gang med IKOS
  • Slik kommer du raskt i gang på avdelingen, med gode erfaringsbaserte råd for opplæring

Påmelding: