Anonymisert digitalt tilsyn gir enklere arbeidshverdag og verdighet for brukere.

Helsedirektoratet har tidligere definert digitalt tilsyn som en samlebetegnelse på sengematter, bevegelsessensorer, døralarmer og gyro-basert falldeteksjon, men det vært en betydelig endring de seneste årene. ​Det finnes nå ny teknologi på markedet som løser både disse og flere andre utfordringer på en bedre og mer presis måte, RoomMate er en av de. RoomMate gir presis falldeteksjon og visuelt og anonymisert digitalt tilsyn i private hjem, for beboere på sykehjem og i hjemmetjenesten.  

Øker kvalitet på tjenesten

Målet med å ta i bruk teknologien er å skape en tryggere og enklere hverdag for brukere, pårørende og helsepersonell. RoomMate gir økt trygghet og effektivisering av tjenesten samtidig som kvaliteten er like god. Tjenesten er i endring og det legges til rette for at brukerne i større grad blir en ressurs i eget liv og kan bli hjemmeboende lengre. RoomMate skal muliggjøre økt selvstendighet, medbestemmelse og livskvalitet.

I dette webinaret 26. august klokken 14.00-15.00 viser vi hvordan RoomMate fungerer og fordelene med visuelt og anonymisert digitalt tilsyn. Vi vil også gå gjennom eksempler på automatisk alarmering i kritiske situasjoner.

Agenda

  • Velkommen og kort introduksjon av Sensio ved Claes Wachtmeister, leder forretningsutvikling i Sensio.
  • Sven Seljom i RoomMate vil gå gjennom de viktigste funksjonene i RoomMate, og presentere erfaringer med implementering og bruk fra kommuner.
  • Anette Skogstad fra Bodø kommune vil fortelle om sine erfaringer med innføring av digitalt tilsyn, og om samtykke ihht helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 og  pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.
  • Q&A: Claes, Sven og Anette svarer på spørsmål fra deltakerne.

 

Meld deg på webinaret i skjemaet: