IKOS samhandlingstavle og tavlemøter kan øke pasientsikkerheten.

 

Pasientsikkerhet og økt kvalitet på tjenestene har de senere årene fått et større fokus, både nasjonalt og lokalt. Pasientsikkerhetsprogrammet “I trygge hender 24/7” vektlegger viktigheten av tavlemøter inn mot ulike innsatsområder. Innsatsområdene vurderes som relevante for å redusere pasientskader, og avdelingene velger selv hvilke som er aktuelle for sin avdeling. Bruk av tavlemøter har til hensikt å skape en arena for forbedring.

IKOS samhandlingstavle gir sanntids støtte av arbeidsprosessene til ansatte og ledere i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Tavlen kan benyttes av hjemmesykepleie, sykehjem, tjenester til funksjonshemmede, rus-/psykisk helsetjeneste, tverrgående team og kontor for tjenestetildeling. IKOS er utviklet i samarbeid med norske kommuner.

Målet med å bruke IKOS samhandlingstavle er å oppnå kvalitet, pasientsikkerhet og effektive tjenester for bruker, samt en motiverende arbeidssituasjon for ansatte. IKOS skal også støtte opp under arbeidet med å redusere pasientskader.

I dette webinaret 31. august klokken 14.00-15.00, som holdes av Agathe Rogstad som er sykepleier og prosjektleder i Sensio,  tar vi en kort gjennomgang av hva IKOS er, og hvordan IKOS samhandlingstavle kan brukes inn mot tavlemøter.

Agenda

  • Innledning og kort presentasjon av Sensio ved Agathe Rogstad, sykepleier og prosjektleder i Sensio.
  • Pasientsikkerhetsprogrammet “I trygge hender 24/7”
  • Hva er et tavlemøte? Hvorfor er tavlemøter viktige?
  • Kort gjennomgang av hva IKOS samhandlingstavle er og verdien den kan gi for lederne og helsepersonell i kommunehelsetjenesten.
  • Hvordan kan IKOS bidra til økt pasientsikkerhet i tavlemøter?
  • Q&A – vi svarer på spørsmål fra deltakerne.

 

Meld deg på webinaret: