IKOS er ansattes og lederes digitale verktøy for å sikre gode tjenester hver dag. Det er en programvare som vises på ansattes arbeidsstasjoner og på storskjerm på vaktrommet. Avdelingen setter opp sin kvalitetsstandard for brukeroppfølging i IKOS-tavlen. Oversikten i IKOS gjør det forståelig og håndterlig for ansatte å sikre kvalitet og effektivitet. Det gir arbeidsmotivasjon.

Vi har gjort det enkelt for deg. IKOS leveres som skyløsning og god opplæring er inkludert. Jobber du innen sykehjem, hjemmetjenester, tjenestekontor, psykisk helse, tjenester til funksjonshemmede eller andre steder i kommunen?

Bli med på gratis webinar en liten time 23. november 2022 klokken 13,  så forteller vi hvorfor og hvordan IKOS er noe for deg!

Agenda:

  • Velkommen og kort introduksjon av Sensio og IKOS
  • IKOS samhandling om god kvalitet på brukeroppfølgingen
  • Gevinster og muligheter ved bruk av IKOS
  • Slik kommer du raskt i gang på avdelingen, med gode erfaringsbaserte råd for opplæring

Påmelding: