IKOS samhandlingstavle gir sanntids støtte av arbeidsprosessene til ansatte og ledere i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Tavlen kan benyttes av hjemmesykepleie, sykehjem, tjenester til funksjonshemmede, rus-/psykisk helsetjeneste, tverrgående team(feks kreft og korona) og kontor for tjenestetildeling.

I dette webinaret 10. desember klokken 13.00-14.00 tar vi for oss de vanskelige overgangene, og fokuserer på hvordan man kan oppnå gode pasientforløp og brukeroppfølging mellom avdelinger. Vi har erfart at samhandling om brukeroppfølgingen i IKOS tavlen kan effektivisere og forenkle hele forløpet fra sykehus til en korttidsavdeling.

Målet med å bruke IKOS samhandlingstavle er å oppnå kvalitet, pasientsikkerhet og effektive tjenester for bruker samt en motiverende arbeidssituasjon for ansatte. 

Agenda:

  • Velkommen og kort introduksjon til IKOS samhandlingstavle ved Marit Strandquist, seniorrådgiver i Sensio
  • Slik kan IKOS samhandlingstavle støtte opp under den gode pasientflyten fra avdeling til avdeling i kommunen
  • Live demo av pasientflyt mellom avdelinger ved å bruke IKOS samhandlingstavle ved Sissel Ulstad, prosjektleder i Sensio
  • Q&A – vi åpner for spørsmål fra deltakere

 

Meld deg på webinar om IKOS samhandlingstavle 10. desember klokken 13.00:

Internet Explorer har utfordringer med å vise påmeldingsskjemaet. Vi anbefaler bruk av en annen nettleser.