Alle som bruker trygghetssensoren RoomMate idag vet at den automatisk varsler ved potensielt farlige situasjoner, samt at anonymisert digitalt tilsyn gir deg muligheten til å se og snakke med pasienten for raskt å vurdere om det er behov for fysisk tilsyn.

Med den nye funksjonen Aktivitetskartlegging lagrer den også et 24 timers bilde av alle hendelser i rommet, noe som gir den en unik ekstra egenskap som kartleggingsverktøy. RoomMate kan nå blant annet identifisere unormal aktivitet som hyppige oppvåkninger, hyppige toalettbesøk eller for mye sengeligging.
Dette er verdifull informasjon som helsepersonell kan benytte for å gi pasienten individuell oppfølging og behandling.

Agenda:

  • Kort introduksjon RoomMate
  • RoomMate aktivitetskartlegging – funksjon og bruksområde
  • Konkrete eksempler på hvordan aktivitetskartlegging kan benyttes til individuelt tilpasset omsorg
  • Case: Bodø kommune har tatt i bruk aktivitetskartlegging. De vil i webinaret vise hvordan funksjonen gir dem verdi.
  • Det blir også satt av tid til spørsmål og diskusjon i webinaret.

Tidspunkt:

Tirsdag 24.01.2023, klokken 13-14

PS. Alle som melder seg på vil motta webinaret i opptak i etterkant – uavhengig om du får deltatt live eller ikke.

Gratis påmelding: