Nederst finner du påmeldingsskjema til webinaret 01. februar 2023, klokken 13.00-14.00!

Norsk helsevesen står overfor en enorm utfordring. Eldrebølgen er her for fullt og antall demente øker kraftigere enn tidligere antatt. Samtidig er bemanningsutfordringen formidabel. Du som jobber innen eldreomsorg merker at stresset øker. Du skal ha tilsyn med stadig flere pasienter og du får mindre tid til omsorg.

Sensios velferdsteknologi er en suksess i flere hundre norske kommuner og bidrar til at helsepersonell kan bruke tiden på best mulig måte. Du får bedre oversikt, og det blir enklere å prioritere de beboerne som til enhver tid har størst behov for hjelp. Dermed reduseres belastningen på helsepersonellet, pasientsikkerheten øker og det skapes trygghet og verdighet for de eldre.

Sensio har løsninger som blant annet:

 • Øker og dokumenterer kvaliteten i tjenesten
 • Frigjør ressurser
 • Skaper positivt engasjement hos helsepersonell
 • Er raske og billige å anskaffe
 • Er enkle å implementere

Blant funksjonene og gevinstene er for eksempel:

 • Forhindre fall
 • Digitalt tilsyn
 • Automatisk varsling
 • Digitale tavlemøter
 • God samhandling og pasientflyt
 • Systematisert datagrunnlag som gir unik beslutningsstøtte
 • Oppfølging i tråd med lovverk, føringer og krav

Dermed blir det #MerTidTilOmsorg, og beboer sikres rask hjelp når det er behov, opplever færre skader, økt livskvalitet og mer verdighet.

 

RoomMate og IKOS

I vårt webinar vil vi se på helheten rundt det å skape kvalitet i eldreomsorgen, med hovedfokus på to av våre løsninger  – RoomMate og IKOS – som allerede er i bruk i flere hundre norske kommuner.

Du kan melde deg på webinaret nederst, men også lese mer om de to løsningene her:

RoomMate – nettside
RoomMate – PDF-flyer for nedlasting

IKOS – nettside
IKOS – PDF-flyer for nedlasting

 

Målgruppe webinar:

Dette webinaret passer for alle relevante helse- og kommuneansatte, men spesielt for deg som har et lederansvar.

Agenda:

 • Velkommen
 • Utfordringer i eldreomsorgen
 • Sensios løsninger, med fokus på:
  • RoomMate – muligheter, funksjoner, gevinster
  • IKOS – muligheter, funksjoner, gevinster
 • Praktiske eksempler
 • Digital transformasjon for å støtte beboere, pasienter, helsepersonell og ledere

PS. Alle påmeldte vil få webinaret tilsendt i opptak i etterkant.

 

Meld deg på: