Lokaliseringsteknologi gir trygghet, men hva med personvernet?

Den kanskje viktigste funksjonen som skaper trygghet for bruker, pårørende og helsepersonell er alarm- og responsløsninger som sikrer hurtig hjelp.

Mobil trygghetsalarm og lokaliseringsteknologi gir sikkerhet og trygghet både hjemme og ute slik at hjelpen alltid finner frem. Gevinster kan være økt livskvalitet for bruker og pårørende, gjennom at bruker får en tryggere og mer aktiv hverdag, styrket sosial og mental stimulering og kan bo lenger hjemme.

Men hvordan sikre personvernet til brukeren? Og hvordan innhente samtykke for brukere både med og uten samtykkekompetanse? All helsehjelp skal være basert på samtykke fra pasienten, og pasienten har en grunnleggende rett til å si ja eller nei til hjelpen. Samtykkekompetanse handler om pasientens evne til å forstå hva han faktisk sier ja eller nei til.

I dette webinaret 25. november klokken 14.00-15.00 tar vi for oss personvern og samtykke i forbindelse med lokaliseringsteknologi, for kommuner som har eller vurderer å anskaffe dette. Bergen kommune gjester webinaret og forteller om sine erfaringer med å håndtere personvern og samtykke for lokaliseringsteknologi.

Agenda personvern og samtykkekompetanse for lokaliseringsteknologi:

  • Innledning og gjennomgang av hva lokaliseringsteknologi er og kan brukes ved Marius Bjønness, forretningsleder lokaliseringsteknologi i Sensio
  • Erfaring i bruk av lokaliseringsteknologi og pårørendeinvolvering ved Lisbet Mortensen, Fagansvarlig sykepleier ved Responssenteret i Bergen kommune. Liseth vil fortelle hvordan man kan ivareta personvern og samtykke samt andre praktiske scenarier knyttet til lokalisering
  • Vi bruker Slido og spør: Hvordan løser din kommune samtykke for lokaliseringsteknologi?
  • Q&A: Marius og Lisbet svarer på spørsmål fra deltakerne

Meld deg på webinaret om lokaliseringsteknologi og personvern: