Er du leder på et sykehjem, omsorgsbolig eller i en kommune? Eller kanskje ansvarlig for velferdsteknologi og kjenner en leder som kan ha nytte av å se hvilken viktig rolle den spiller i innføringen av smarte løsninger og hvilke gevinster det kan gi?

I dette webinaret deler vi i Sensio våre erfaringer fra vellykkede implementeringer av RoomMate hos over 200 kunder, og gir innsikt i mulighetene for digital transformasjon av tjenesten.
Hvilke utfordringer vil du møte, hvilke gevinster kan du oppnå og hva kreves av ledelsen og resten av helsepersonellet for å oppnå suksess?
I disse prosessene spiller ledelsen en viktig rolle, men vi ser at implementeringen ofte blir delegert bort helt og holdent til velferdsteknologi-ansvarlige eller andre.

Det holder ikke å installere velferdsteknologi på institusjonen og tenke at jobben er gjort. Det er nemlig da den største jobben begynner. Vi ønsker å hjelpe institusjoner, helsepersonell og ledere til å utnytte teknologien på best mulig måte for å skape størst mulig effekt og verdier – det er slik det blir #MerTidTilOmsorg.

Hva vil du lære?

  • Trender i markedet som påvirker velferdsteknologi
  • Kort om hva RoomMate er og RoomMates potensiale for å drive digital transformasjon
  • Erfaringer fra vellykkede implementeringer på tvers av RoomMates 200 kunder
  • Lederens rolle i en RoomMate drevet transformasjon
  • Case: En leder hos en av våre kunder forteller om sine erfaringer med digital transformasjon

Det blir også satt av tid til spørsmål og diskusjon i slutten av webinaret.

Målgruppe:

  • Ledere i helsetjenesten
  • Velferdsteknologi-ansvarlige
  • Andre som vil få et oversiktsbilde av hvordan man kan gjennomføre en vellykket digital transformasjon

Tidspunkt:

Tirsdag 17.01.2023, klokken 13-14

PS. Alle som melder seg på vil motta webinaret i opptak i etterkant – uavhengig om du får deltatt live eller ikke.

Gratis påmelding: