Ulike former for velferdsteknologi er viktige virkemidler for å hjelpe helsepersonell med å få mer tid til den gode omsorgen. Journalsystemet spiller også en viktig rolle i deres arbeidshverdag. Så hvorfor fungerer ofte ikke disse verktøyene sømløst med hverandre? Vi mener det er essensielt å se velferdsteknologiske løsninger i sammenheng med journalen. 

For første gang er dette nå smeltet sammen i samme applikasjon – SmartMed. SmartMed samler de planlagte oppgavene med de ikke-planlagte, og gjør samtidig kommunikasjon og samhandling enkelt og effektivt for CosDoc-kommuner. 

I dette webinaret 15. mars 13.00-14.00 skal vi fortelle hvordan vi mener SmartMed kan bidra til å forenkle hverdagen til ansatte. Vi får vi besøk av Sandefjord kommune som skal fortelle om sine erfaringer med bruk av SmartMed. Sandefjord startet med å ta i bruk SmartMed i hjemmetjenesten, og fortelle hvordan det har gjort hverdagen til helsepersonell enklere og mer effektiv. 

Agenda:

  • Velkommen og introduksjon av Sensio, ved Simen Myrum, salgsleder Hospital IT-løsninger i Sensio.
  • Simen vil fortelle kort om hvordan SmartMed fungerer.
  • Vibeke Høijord, faglig rådgiver og Marit Dale Petersen, Leder HSO Digitalisering og utvikling i Sandefjord kommune, vil fortelle om kommunens erfaringer med SmartMed, og hvilke gevinster kommunen opplever i hverdagen.
  • Oppsummering og Q&A: Simen, Vibeke og Marit svarer på spørsmål fra deltakere.

Meld deg på webinaret: