Norske SensCom har utviklet tilsynsteknologien DignaCare, som kombinerer sensorer og anonymiserte data for å varsle omsorgspersonell når beboere trenger tilsyn og stell.

Det festes en sensor på utsiden av bleien, som kommuniserer via blåtann om fuktighetsnivået inni bleien. Det sendes en alarm når fuktighetsnivået er for høyt.

I dag kan DignaCare integreres med Sensios alarmsystemer for en sømløs arbeidshverdag. Alarmer fra Dignacare kan håndteres i Sensio Pocket.

Målet med DignaCare er å bedre livskvaliteten til brukeren av bleieprodukter, og lette arbeidsdagen til ansatte som jobber med personer med inkontinens.

I dette webinaret 16. juni 13.00-14.00 vil du få innsikt i bruken av DignaCare, og hvordan produktet kan brukes med Sensioplattformen. Vi vil også fortelle om hvordan sykehjem som har pilotert DignaCare har opplevd produktet og hvilke gevinster de ser for pasient og helsepersonell.

Agenda

  • Innledning ved Claes Wachtmeister, Forretningsleder helsebygg i Sensio. Claes vil fortelle hvordan DignaCare og Sensio Pocket fungerer sammen.
  • Lindis Vinje, produktspesialist i SensCom, vil fortelle om utviklingen av DignaCare og hvordan produktet fungerer i praksis på sykehjem.
  • Claes og Lindis vil fortelle om hvilke gevinster man kan forvente og historier fra piloteringen til et stort sykehjem.
  • Q&A – vi svarer på spørsmål fra deltakerne.

 

Høres dette intressant ut? Meld deg på under.