Helse- og omsorgsdepartementet opplyser i sin Demensplan 2025 at minst 100.000 nordmenn har en demenssykdom i dag, og det er ventet at tallet vil øke kraftig de neste årene.

Vi blir flere eldre, noe som stiller krav til hvordan vi innretter og planlegger tjenestene fremover. Det er allerede i dag mangel på kvalifisert personell, og selv med økt satsing på å rekruttere og beholde personell, vil det ikke være tilstrekkelig å møte den demografiske utviklingen. Det er behov for innovasjon og nye løsninger i helse-­ og omsorgstjenesten, blant annet at vi utnytter mulighetene som ligger i teknologi, tjenesteutvikling og kompetansen hos de ansatte.

Trygge og aktive liv med demens

Personer med demens skal kunne leve trygge og aktive liv. Dette gjelder uansett hvor i sykdomsforløpet de er, og uavhengig av om de bor hjemme, på sykehjem eller i en omsorgsbolig.

Mestrings- og velferds­teknologiske løsninger og tjenester er et viktig bidrag for personer med demens, og gir avlastning for pårørende og omsorgspersoner. Eksempler på dette er varslings-­ og lokaliseringsteknologi (GPS), elektroniske kalenderløsninger, digitale tilsynsløsninger og hørselsfremmende teknologi.
De hyppigst nevnte kvalitative gevinstene er økt trygghets­ og frihetsfølelse både for pasient og bruker, pårørende og ansatte i omsorgstjenesten. Andre gevinster kan være reduksjon i antall leteaksjoner og antall hjemmebesøk, samt besparte kostnader ved at eldre har kunnet bo lenger hjemme.

Kom i gang med mestringsteknologi

I dette webinaret som er rettet mot demenskoordinatorer i kommunen, 26. oktober klokken 14.00-15.00, tar vi for oss hvilke løsninger som er spesielt egnet for personer med demens, med et spesielt fokus på lokaliseringsteknologi og tilsynsteknologi.

Agenda:

  • Velkommen og innledning ved Marius Bjønness, forretningsleder for lokaliseringsteknologi i Sensio. Marius vil gå gjennom scenarioer for hvordan kommunens demenskoordinatorer kan komme i gang med GPS- og lokaliseringteknologi.
  • Linn Renate Lystad og Christoffer Håkonsen, rådgivere for velferdsteknologi i Vestfold Audio, vil gå gjennom produkter som kommunens demenskoordinatorer kan ha nytte av å tilby til brukerne.
  • Mette Landsverk, ergoterapeut i Larvik kommune, deler sine erfaringer med utstrakt bruk av Safemate lokaliseringsteknologi i kommunen. Mette vil også fortelle om hvordan man i praksis senker terskelen for å innvilge rimelige tjenester.
  • Nathalie Puaschitz (PhD) er forsker ved Senter for omsorgsforskning vest og Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS), og vil presentere resultater fra LIVE@Home.Path studien: tilgang, interesse og bruk av velferdsteknologi blant hjemmeboende personer med demens og deres pårørende i Norge.
  • Vi kjører avstemning: hvilke tjenester bruker du i dag i din jobb som demenskoordinator?

Møt gjestene:

Nathalie Puaschitz er utdannet sykepleier fra Tyskland i 2003. Hun har 20 års arbeidserfaring som sykepleier, både fra sykehus og kommunesektor. Hennes hovedinteresse ligger i eldreomsorg, og i hennes nåværende postdok.-periode forsker hun på velferdsteknologi knyttet til hjemmeboende personer med demens og deres pårørende gjennom LIVE@home.path studien ved SEFAS (UIB).
Mette Landsverk er ergoterapeut i Helsehjelpen i Larvik kommune, og har vært sentral i å implementere lokaliseringsteknologi i kommunen. Helsehjelpen skal bidra til at befolkningen i større grad tar ansvar for sin egen helse, ved å ha et større fokus på forebyggende tjenester. Helsehjelpen har også ansvar for velferdsteknologi.

Meld deg på webinaret om demens og mestringsteknologi: