sensio brukerforum

Brukerforum

Brukerforum

Velkommen til brukerforum for brukere av Sensios løsninger for Velferdsteknologi, Safemate og IKOS.

Brukerforum – formål

Sensio ønsker å dele kunnskap, kompetanse, og planer med brukerne av Sensios løsninger for velferdsteknologi, Safemate og IKOS.

Sensio Brukerforum er en arena hvor Sensio og brukerne av Sensios løsninger møtes for deling av informasjon og kunnskap. Forumet skal være til gjensidig nytte for alle parter og skal bidra til konstruktivt samspill.

Brukerforum er både en fysisk og nettbasert møteplass.

Sensio vil blant annet benytte Sensio Brukerforum til å holde fokusgrupper rundt enkelte prioriterte utviklingsløp og produkter, hvor vi inviterer kommunene til å delta for å samle innspill/behovsavklaring. Her vil Sensio også presentere design og spesifikasjoner for tilbakemelding i fokusgruppen.

I tillegg vil det inviteres til Sensio Fagdag som er kompetansedager åpne for alle.

Brukerforum – struktur

Sensio Brukerforum vil bli både en fysisk og nettbasert møteplass.

Møter / samlinger blir 1-2 ganger per år.

  • Fagdager; møteplass som er åpen for alle.
  • Sensio Brukerforum; forbeholdt erfaringsutveksling mellom kunder. Deles opp innenfor produktområdene; IKOS, Safemate Mobil trygghetsalarm, Digital trygghetsalarm, Bo Hjemme, Helsebygg, og Sensio Velferdsportal.
  • Fokusgrupper for utvikling er behovsbasert etter Sensio Roadmap og de innspill til utvikling som avdekkes i Sensio Brukerforum.

Kostnad:

Det er ingen deltakeravgift for Brukerforum.

Trykk her for å melde deg på Sensio sitt nyhetsbrev og motta informasjon om kommende fagdager og brukerforum

Tidligere avholdte brukerforum og fagdager

Brukerforum 2020

Når: Onsdag 4.november 2020 kl 14-16

Hvor: Zoom

Deltakere: Brukere av Sensios løsninger for Velferdsteknologi, Safemate og IKOS

Program: Brukerforum 2020

 

Oppstart brukerforum, Samling 1

Når: Onsdag 16. oktober 2019

Hvor: Scandic Oslo Airport Gardermoen

Deltakere: Brukere av Sensios løsninger for Velferdsteknologi, Safemate og IKOS

Program: https://sensio.no/brukerforum-1-samling/

 

Fagdag, Implementering av velferdsteknologi

Når: Torsdag 17.oktober 2019 kl 9-12

Hvor: Scandic Oslo Airport Gardermoen

Deltakere: Åpent for alle

Program: sensio.no/invitasjon-til-fagdag/

 

Informasjonsmøte om Sensio Brukerforum og Fagdag

Når: Torsdag 22.august kl 14-16

Hvor: Thon Hotel Storo

Deltakere: Brukere av Sensios løsninger for Velferdsteknologi, Safemate og IKOS

Presentasjon:
2019-08-Presentasjon-informasjonsmøte

 

Fagdag om kvalitet og effektivitet i tjenesten med velferdsteknologi

Når: Tirsdag 21.mai kl 11:30-15

Hvor: Forskningsparken i Oslo, Toppsenteret

Deltakere: Åpent for alle

Presentasjon:
ALLE_FILER_fagdag-kvalitet-i-tjenesten-21.mai-2019