Brukerforum

Velkommen til brukerforum for brukere av Sensios løsninger for Velferdsteknologi, Safemate og IKOS

Vi i Sensio vil gjerne invitere brukere av Sensios løsninger for Velferdsteknologi, Safemate og IKOS til Sensio Brukerforum.

Brukerforum – formål:

Sensio ønsker å dele kunnskap, kompetanse, og planer med brukerne av Sensios løsninger.  Vi ønsker at brukerne av våre løsninger får et forum til å kommunisere og dele erfaringer.

Brukerforum er en arena hvor Sensio og brukerne av Sensios løsninger møtes for deling av informasjon og kunnskap. Forumet skal være til gjensidig nytte for alle parter og skal bidra til konstruktivt samspill.

 

Brukerforum – struktur:

Sensio Brukerforum vil bli både en fysisk og nettbasert møteplass.

Møter / samlinger blir 1-2 ganger per år.

  • Fagdager; møteplass som er åpen for alle.
  • Sensio Brukerforum; forbeholdt erfaringsutveksling mellom kunder. Deles opp innenfor produktområdene; IKOS, Safemate Mobil trygghetsalarm, Digital trygghetsalarm, Bo Hjemme, Helsebygg, og Sensio Velferdsportal.
  • Fokusgrupper for utvikling er behovsbasert etter Sensio Roadmap og de innspill til utvikling som avdekkes i Sensio Brukerforum.

Kostnad:

Det er ingen deltakeravgift for selve Brukerforum. Deltakere må selv dekke reise og opphold.

 

Oppstart brukerforum, Samling 1

Når: Onsdag 16.oktober 2019 kl 13-18

Hvor: Scandic Oslo Airport Gardermoen

Deltakere: Brukere av Sensios løsninger for Velferdsteknologi, Safemate og IKOS

Program: https://sensio.no/brukerforum-1-samling/

Påmelding: 20492/sensio-brukerforum-sensio-fagdag

 

Fagdag, Implementering av velferdsteknologi

Når: Torsdag 17.oktober 2019 kl 9-12

Hvor: Scandic Oslo Airport Gardermoen

Deltakere: Åpent for alle

Program: sensio.no/invitasjon-til-fagdag/

Påmelding: 20484/sensio-fagdag

 

Informasjonsmøte om Sensio Brukerforum og Fagdag

Når: Torsdag 22.august kl 14-16

Hvor: Thon Hotel Storo

Deltakere: Brukere av Sensios løsninger for Velferdsteknologi, Safemate og IKOS

Presentasjon:
2019-08-Presentasjon-informasjonsmøte

 

Fagdag om kvalitet og effektivitet i tjenesten med velferdsteknologi

Når: Tirsdag 21.mai kl 11:30-15

Hvor: Forskningsparken i Oslo, Toppsenteret

Deltakere: Åpent for alle

Presentasjon:
ALLE_FILER_fagdag-kvalitet-i-tjenesten-21.mai-2019