Elektronisk dørlås

Digital nøkkelhåndtering

Digital nøkkelhåndtering

Spar tid og penger med digital nøkkelhåndtering – rett på mobilen.

Med nøkler rett til mobilen trenger ikke ansatte å reise til vaktrommet for å finne nøkler, lete etter tapte nøkler, bytte nøkler eller kjøre for å hente nøkler ved kritiske hendelser. Helsearbeideren kan reise rett til bruker og utøve assistanse.

Digital nøkkelhåndtering eller eLås er et nøkkelfritt låssystem som installeres på ytterdør hos tjenestemottakere i hjemmetjenesten. Formålet er å effektivisere nøkkelhåndtering i tjenesten og bedre sikkerheten ved at nøkler ikke blir borte. eLås monteres på innsiden av hoveddøren, uten at eksisterende lås må byttes ut. Den har en elektronisk motor som dreier låsen rundt for å åpne døren uten nøkkel – når den får beskjed om det fra mobiltelefonen. Den vanlige nøkkelen kan fortsatt benyttes utenfra.

Systemet består av låsvrideren, som monteres på innsiden av døren, og en app på mobiltelefonen. Appen sørger for åpning og låsing av døren. Det kan også leveres enheter for montering i porttelefon-anlegg og som nøkkelboks.

Fredrikstad har har gjort et gevinstestimat på bakgrunn av tidsmålinger ute i felten. Besparelsen for 1.000 brukere med nøkkelhåndtering tilsvarer 5,6 mill. kroner per år.

Det er store besparelser som kan gjøres ved installering av eLås i hjemmetjenesten. Grimstad kommune har utført en undersøkelse hvor de beregner å spare gjennomsnittlig 62,5 km pr. natt ved utrykning på alarmer takket være innføring av elektronisk dørlås.

Fordeler med digital nøkkelhåndtering

  • Skalerbar og fleksibel: Løsningen er skalerbar, slik at både én eller tusen personer kan ha tilgang til samme lås ved behov
  • Sikker tilgang til bolig: Tilgangen kan justeres for kortere eller lengre intervaller. Tilgangen kan gjelde innenfor én vakt eller fast tilgang på nattestid. Kun autoriserte ansatte får tilgang til boligen
  • Enkel montering: Låsen ettermonteres og fungerer over eksisterende lås. Beboeren kan dermed fortsatt bruke sine egne nøkler samtidig som den elektroniske låsen gir mulighet for åpning via telefonen for kommunens ansatte
  • Sikkerhet for beboer: Låsen fungerer også med smekklås som øker sikkerheten for beboeren

Vil du ta en prat med oss om digital nøkkelhåndtering? Send oss en melding!