29.08.2018

Sensio Smarthus oppgraderes til 6.1
*English description of new functionality is listed below.

Serveroppgraderingen er planlagt 29. august kl 22:00. Samtidig vil en ny versjon av “Sensio Smarthus” appen være tilgjengelig fra App Store og Google Play.

Vi minner om sensio.no/driftsmeldinger hvor vi fortløpende legger ut statusinformasjon.

Det er ikke nødvendig å gjøre noen endringer for boliger som er i drift.

Sensio Smarthus 6.1

Brukertilgang
Sensio Smarthus-appen gir nå Eier og Administratorer av prosjektet mulighet til å se hvem som har tilgang til prosjektet fra menyvalget “Brukertilgang”. De kan også invitere nye brukere, fjerne brukere og endre rettigheter på sonenivå – alt fra appen!

 

NY APP! Sensio Smarthus
Har du testet vår nye app “Sensio Smarthus”? Vi synes den er blitt veldig bra nå, og håper du er enig. Vi anbefaler alle å oppdatere til ny app for å ta del i ny funksjonalitet og forbedringer.

 

Merk at den gamle appen fortsatt vil fungere som normalt, men har fått et nytt navn – “EOL Sensio”. Vi vil ikke gjøre ny utvikling på EOL Sensio appen fremover.

 

Mindre utbedringer

Dynamisk tekst i SMS og Log
Dimmere kan benyttes som relé
Persiennekontroll med Z-wave

 

Stabilitet og feilrettinger
Vi gjør stadig forbedringer på vår plattform og våre tjenester for å gi deg som kunde den beste brukeropplevelsen!

GDPR
I tråd med gjeldende GDPR-krav har Sensio igangsatt arbeidet med å oppdatere våre vilkår for å verne våre brukere sitt personvern og enklere forstå våre tjenester.

Stem frem dine ønsker!
Vi har lansert et offentlig Roadmap der vi inviterer våre installatører og brukere til å sende inn idéer på hvordan vi kan utvikle den beste Smarthus-løsningen. Det er også mulig å stemme frem forslag og se hva Sensio arbeider med.

Sensio.no/roadmap

 

 

English version Sensio Smart Home 6.1

 

 

User access

Owner and Administrators are now able to see a complete overview of who has access to the project directly from the Sensio Smart Home application. Additionally, they can invite new users, remove users from the project and change zone rights for each user – everything directly from the app!

 

NEW APP! Sensio Smart Home

Have you downloaded and tested our new “Sensio Smart Home” app? To be frankly, it has become quite good – hopefully you agree. We strongly recommend to switch to the new app in order to have all the latest functionality.

The old application will continue to work as normal, but is renamed to “EOL Sensio”. Sensio will not do any further development on “EOL Sensio”.

 

Minor new features

Dynamic text in SMS and log
Dimmers can be defined as a relay
Control Z-wave blinds

 

Stability and bug-fixes

We are constantly improving our platform and our services in order to provide the best user experience possible!

GDPR

Sensio is updating our terms to meet the new GDPR standard. This to ensure your right to privacy and to increase security.

 

Vote for upcoming features!
Have you seen our public Roadmap? We invite our installers and users to send in ideas and vote for improvements and new features on sensio.no/roadmap.