Velferdsteknologi

eHelseplattform

Velferdsteknologi

eHelseplattform

eHelseplattformen til Sensio gir store muligheter for å levere gode og innovative helse- og omsorgstjenester gjennom åpne og nasjonale standarder.

Hva er eHelseplattform?

En eHelseplattform gir kommunen en helhetlig tilnærming til helse- og omsorgsteknologi i kommunen – uavhengig lokasjon og boform. Sensio eHelseplattform får sensorer og teknologi til å spille sammen og sikrer helhetlige arbeidsflater for ansatte og involvering av pårørende som avlaster og forbedrer tjenesten. Integrert IKOS verktøy for kvalitet og samhandling legger til rette for pasientsikkerhet og gode helsefaglige prosesser.

 

 

Hvorfor bruke Sensio e-helseplattform?

 • Helhetlig tilnærming til velferdsteknologi

  Plattformen sikrer helhetlige brukerflater og tilrettelegger for gjenbruk av utstyr og kompetanse på tvers av tjenesteområder. Åpne APIer og gode integrasjonsmuligheter gir kommunen frihet til å velge det beste utstyret basert på individuelle behov og ta i bruk nye gode løsninger etter hvert som de utvikles i markedet.

 • Nasjonale standarder og åpne grensesnitt

  Plattformen støtter nasjonale og internasjonale standarder og utnytter det til enhver tid fulle potensialet i nasjonale felleskomponenter og løsninger som VKP, nasjonal samhandlingsløsning, felles kommunal journal og HelseNorge.no.

  puslebrikke
 • Levert som en tjeneste

  Plattformen leveres som en 24/7-365-tjeneste til en forutsigbar, månedlig kostnad. Tjenesten leveres med høy sikkerhet, og via NHN om det er ønskelig. Applikasjoner for innbyggere benytter ID-porten for sikker autentisering.

 • Brukerstyrt innovasjon og tett kundedialog

  Plattformen videreutvikles kontinuerlig i regi av Norges største dedikerte fagmiljø for helse- og omsorgsteknologi og i tett samarbeid med norske kommuner. Sensio har lang erfaring med brukerstyrt innovasjon og tett involvering og dialog med kunde via blant annet eget Sensio brukerforum.

  Bryggen i Bergen

Hvem kan bruke eHelseplattform?

eHelseplattformen har mange bruksområder og benyttes i dag av ulike instanser innenfor hjemmeomsorg og kommunal omsorg. I dag dekker Sensio over halvparten av norske kommuner, over 4000 pasientrom og 25 000 mottakere av hjemmetjenester.

eHelseplattformen sikrer helhetlige og sammenkoblede grensesnitt for involvering og samhandling mellom involverte aktører, sømløs informasjonsflyt og dataaggregering. I tillegg er plattformen en kraftfull IoT-motor som tilrettelegger for helhetlige prosesser på tvers av aktører og tjenesteområder, samtidig som man sikrer effektive og skalerbare løsninger for teknisk drift og administrasjon. Vår fremtidsvisjon er å levere en omsorgsplattform som setter brukeren i sentrum og evner å mobilisere samfunnets totale omsorgskapasitet.

 

 • «Sensios plattform utmerket seg ved de gode mulighetene for å involvere nærstående og frivillige rundt den enkelte tjenestemottaker i løsningen på en enkel og sikker måte, samt gode og intuitive brukergrensesnitt for alle som skal bruke løsningen.»

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.

Finn ut hvordan Sensios eHelseplattform fungerer. Få en gratis demonstrasjon og gjennomgang av løsningen.