Sykepleiere som bruker IKOS digital tavle

IKOS digital samhandlingstavle

IKOS digital samhandlingstavle

IKOS gir oversikt og støtte for pasientsikkerhet, gode pasientforløp, flyt og samhandling i overgangene, effektivitet og tjenesteforbedring.

Vil du ha oversikt og kvalitet? Gule lapper, svarte bøker og whiteboards kan erstattes med IKOS digital samhandlingstavle. IKOS gir ansatte en enkel oversikt i sanntid over brukere, risikonivå og oppgaver som må prioriteres. Tavlen gir prosesstøtte innen avdelingen og på tvers av avdelinger. Samhandlingssløyfer sikrer gode overganger. Løpende statistikk viser resultater og hva som kan forbedres. IKOS bidrar til kvalitet, effektive tjenester og arbeidsglede. 

Mange bruksområder

IKOS benyttes i dag av tjenestekontor, døgnbaserte tjenester (sykehjem, helsehus, Ø-hjelp mv), hjemmebaserte tjenester, bemannede boliger, tjenester til funksjonshemmede, rus/psykisk helsetjeneste og tverrgående team for oppfølging innen demens, kreft, AKS, rehabilitering og for eksempel korona.  

 

Kom i gang med IKOS

Ønsker du mer informasjon om IKOS digital samhandlingstavle?

Legg igjen en melding under, og vi tar kontakt med deg så fort som mulig.