IKOS digital tavle

IKOS digital samhandlingstavle

IKOS digital samhandlingstavle

IKOS digital samhandlingstavle sikrer gode pasientforløp, pasientsikkerhet, god pasientflyt og samhandling, effektive tjenester og innsikt for tjenesteforbedring.

IKOS digital samhandlingstavle er et produkt for sanntids støtte av arbeidsprosessene til ansatte og ledere i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Den digitale tavlen kan benyttes av hjemmesykepleie, sykehjem, tjenester til funksjonshemmede, rus-/psykisk helsetjeneste og kontor for tjenestetildeling.

IKOS har optimalisert og standardisert arbeidsprosessene og måler resultater. Det bidrar til gode pasientforløp, pasientsikkerhet, god pasientflyt og samhandling, effektive tjenester og innsikt for tjenesteforbedring. Målet er å oppnå kvalitet, arbeidsmotivasjon og effektivitet samtidig. IKOS leveres med et lederutviklingsprogram, slik at ansatte og ledere kan ta ut potensialet i løsningen for kvalitet og effektiv drift.

Fordeler ved IKOS digital samhandlingstavle:

  • Gode pasientforløp: Brukeroppfølgingen er standardisert med gjennomtenkte sjekklister og frister. Det sikrer effektiv og individuelt tilpasset oppfølging i tråd med lovverk, nasjonale føringer og faglige krav.
  • Pasientsikkerhet og tavlemøter: IKOS-tavlen viser avdelingens fokusområder med status i sanntid for den enkelte bruker. Hver avdeling velger hva de vil ha på tavlen og gjennomgå i tavlemøter. Det kan være risikoer fra Pasientsikkerhetsprogrammet, hva som er viktig for bruker, faglige mål, avtalte møter, smitte, risiko for vold/trusler eller annet. IKOS sikrer faglig god praksis.
  • Pasientflyt og samhandling: IKOS sikrer sømløs flyt i brukeroppfølgingen fra mottatt melding om behov til iverksatte tjenester. Kontor for tjenestetildeling overfører bruker med aktuell informasjon til IKOS-tavlen i en utføreravdeling. De ser at tjenesten iverksettes og kan avslutte egen oppfølging. Brukere kan trygt og effektivt overføres på samme måte mellom alle avdelinger.
  • Innsikt og forbedring: IKOS er gullstandard for datafangst og rapportering i tjenesten. Datafangst skjer gjennom det daglige arbeidet. Rapporter og grafer om kvalitet og effektivitet genereres automatisk. Avdelingene kan se detaljer, historikk og sammenligne seg med andre.

IKOS er forsknings- og erfaringsbasert, og utviklet med og for norske kommuner. Høyskoler, universitet og arbeidstakerorganisasjoner har bidratt i forprosjekter for å lage den gjennomtenkte og helhetlige løsningen. IKOS ble utviklet med støtte fra Innovasjon Norge i 2016-17.

Tverrfaglige vurderinger om lovverk, faglige anbefalinger, helsepolitiske føringer, ansattes kompetanse, ledelse og økonomi ligger til grunn. IKOS digital samhandlingstavle sikrer rett person og kompetanse på riktig plass. Teorier og erfaringer bak IKOS digital samhandlingstavle er beskrevet i boken «Veien til bedre helseledelse. IKOS – Individbasert kompetansestyring» (Marit Strandquist og Lise Adal, Kommuneforlaget 2011). Marit Strandquist er seniorrådgiver i Sensio. Hun har ledet prosjektene bak og utvikling av IKOS digital tavle.

Se publikasjoner om IKOS digital tavle.

Ønsker du mer informasjon om IKOS digital samhandlingstavle?