Velferdsteknologi

Kvalitet og samhandling

Velferdsteknologi

Kvalitet og samhandling

IKOS gir oversikt og støtte for pasientsikkerhet, gode pasientforløp, flyt og samhandling i overgangene, effektivitet og tjenesteforbedring.

Hva er IKOS digital samhandlingstavle?

IKOS er ansattes og lederes verktøy for å sikre gode tjenester hver dag. Det er en programvare som vises på ansattes arbeidsstasjoner og på storskjerm på vaktrommet. Avdelingen setter opp sin kvalitetsstandard for brukeroppfølging i IKOS-tavlen. Oversikten i IKOS gjør det forståelig og håndterlig for ansatte å sikre kvalitet og effektivitet. Det gir arbeidsmotivasjon.

 

 

Hvorfor bruke IKOS samhandlingstavle?

 • Gode pasientforløp

  Brukeroppfølgingen er standardisert med gjennomtenkte sjekklister og frister. Det sikrer effektiv og individuelt tilpasset oppfølging i tråd med lovverk, nasjonale føringer og faglige krav.

  Eldre mann med barnebarn
 • Pasientsikkerhet og tavlemøter

  IKOS-tavlen gir sanntids oversikt over alle brukere med oppfølgingsstatus og skår på avdelingens fokusområder. Fokus velges per avdeling.

 • Samhandling og pasientflyt

  IKOS sikrer sømløs brukeroppfølging i avdelingen og i overgang mellom avdelinger. Når flere avdelinger er involvert kan de samarbeide via IKOS.

 • Innsikt og forbedring

  IKOS er gullstandard for datafangst og rapportering. Datafangst skjer ved daglig bruk av tavlen.

Hvem kan bruke IKOS?

IKOS har mange bruksområder og benyttes i dag av ulike instanser innenfor hjemmeomsorg og kommunal omsorg.

 • tjenestekontor
 • døgnbaserte tjenester (sykehjem, helsehus, Ø-hjelp mv)
 • hjemmebaserte tjenester
 • bemannede boliger
 • tjenester til funksjonshemmede
 • rus/psykisk helsetjeneste og tverrgående team for oppfølging innen demens, kreft, AKS, rehabilitering og for eksempel korona.
 • «Det beste med IKOS tavlene at den gir oss en enkel og helhetlig oversikt i sanntid over alle brukere og hvilke oppgaver som bør prioriteres til enhver tid.»

Kommune med DIPS Front?

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.

Finn ut hvordan IKOS digital samhandlingstavle fungerer. Få en gratis demonstrasjon og gjennomgang av løsningen.

Last ned produktark

Få en fullstendig oversikt over IKOS digital samhandlingstavle. Last ned gratis produktark.

Les mer