Kollegavarsling

Kollegavarsling

Kollegavarsling gjør det enkelt å varsle kollegaer om hendelser som krever bistand, og letter arbeidet til HMS-ansvarlig

Det er en økning i antall arbeidsulykker og situasjoner som skaper en utrygg arbeidsplass. I noen tilfeller står det om liv og helse. Det finnes gode løsninger for å forebygge at utrygge situasjoner eskaleres på en arbeidsplass, og få rask og god hjelp når det er behov.

Kollegavarsling har bredt bruksområde

Kollegavarsling er relativt enkelt å sette opp men er viktig for et sikkert arbeidsmiljø, og kan lette jobben for HMS-ansvarlig. Umiddelbar varsling til rett person(erpå arbeidsplassen gir trygghet i hverdagen, dersom en situasjon eller ulykke skulle kreve det.

Det er vanlig å bruke kollegavarsling på arbeidsplasser innenfor:

  • petroleum
  • entrepenør
  • byggeplass
  • arbeid med utfordrende pasienter på institusjoner
  • alenearbeidere som feks skogsvokting
  • ansatte som møter mennesker i vanskelige livssituasjoner hvor det kan oppstå konflikt

Sensio har levert kollegavarsling i mange år, og har erfaring i å skreddersy løsninger til ulike bransjer. De siste årene har vi sett sett en økning av forespørsler fra HMS-ansvarlig i virksomheter som jobber med mennesker i en vanskelig livssituasjon.

Stabilt varslingssystem er viktig

Et varslingssystem som skal brukes i det daglige på en arbeidsplass må være stabilt, trygt og svært enkelt å bruke. Arbeidsforhold og tjenesten bestemmer valg av teknologi, f.eks. om det er behov for varsling innendørs eller kombinert med utendørs varsling. Er det ønske om lokalisering av kollegaen som varsler om ønsket bistand? Det er også ofte en stor fordel å ha mulighet for toveistale, slik at man raskt kan opprette dialog og få oversikt over situasjonen. Erfaringsmessig bør et system for kollegavarsling settes opp i samarbeid med HMS-ansvarlig, slik at den rollen er tett på både avgjørelsen rundt rutiner og hvordan teknologien skal fungere.

Stille varsling og innlytt

I noe tilfeller bør varslingen være diskre, og ikke gir lyd feks i situasjoner i møte med mennesker i en vanskelig livssituasjon, for å ikke trigge en mer alvorlig eskalering. Det å kunne «lytte inn» til situasjonen uten å påkalle uønsket oppmerksomhet, kan hjelpe til med å få et overblikk over situasjonen for et helhetlig bilde i etterkant av hendelsen. Det forenkler betydelig å kunne se sanntids posisjon i kart på mobilen eller vakttelefonen for å finne og hjelpe kollegaen raskest mulig.

Produkter som kan brukes for kollegavarsling

Safemate Trygghetsalarm

Safemate leverer mobile trygghetsalarmer som med ett trykk varsler kollegaer, vaktpersonell, bakvakter eller profesjonell responsaktører. Varslingen kan foregå stille med påfølgende enveis tale. Forhåndsdefinerte varselmottakere ringes opp parallelt, og samtale opprettes med den første som tar anropet. En lenke med kartposisjon blir sendt på SMS til alle varselmottakere.

VEA Care

Fleksiblink ansattknapp for kollegavarsling som både sender og mottar alarm med lys og vibrasjon. Bæres i halssnor eller som armbånd. VEA Alarmknapper er solide og driftssikre og enkle å betjene. Varslingssignalene sendes trådløst. VEA Care utvikles av Vestfold Audio, som har flere produkter hos Hjelpemiddelsentralene.

 

Sensio Care

Sensio Care løsningen består av multifunksjons alarmknapper for ansatte  som kan utløse både assistanse- og voldsalarm og posisjoneres i sanntid for rask bistand fra kollega. De samme alarmknappene kan også integreres inn mot dørstyring for avdeling- og beboerdører.
Kollegavarslingen kan enkelt kombineres med pasientsignal og løsninger for passiv varsling og digital tilsyn. Alle alarmer mottas og håndteres via den brukervennlige mobile applikasjonen Sensio Pocket.

Se alle produktene vi leverer for kollegavarsling i nettbutikken.

Ønsker du å ta en prat med oss om kollegavarsling? Send oss en melding