Dame som sover

Korona

Korona

Velferdsteknologi kan avlaste kommuner i koronakrisen.

I forbindelse med den pågående koronakrisen er de kommunale virksomhetene under et stort press. Velferdsteknologiske løsninger spiller en viktigere rolle enn noensinne for å trygge og avlaste de som nå er hardest rammet; helsepersonell og syke eldre.

Kommunene en sentral rolle
Kommunene har en sentral rolle i håndteringen av den pågående krisen. Det stilles krav fra Helsedirektoratet om digitalisering av tjenester og brukeroppfølging for å redusere menneskelig kontakt og sykehjemmene må forberede seg på å ta i mot og behandle stadig flere syke pasienter, samtidig som man må hanskes med den stadig mer krevende smittesituasjon.

Tilpassede tjenester
Sensio har tilpasset tjenestetilbudet til å imøtekomme akutte behov i tjenesten. Fire tjenestepakker er tilgjengelig og bistår ved håndtering av smittesituasjonen både i den eksisterende tjenesten, men også ved behov for utvidelser og oppsett av nye, midlertidige koronamottak. Felles for alle pakkene er at de:

  • Stiller ingen/minimale krav til infrastruktur
  • Kan leveres ferdig konfigurert og er beregnet på rask utrulling
  • Enkel å ta i bruk for ansatt og krever minimalt med opplæring
  • Kan leveres som en utvidelse av eksisterende anlegg, eller som helt nye anlegg
  • Kan også leveres til kommuner som ikke har Sensio plattform fra før

«Jeg er imponert over hvor
raskt Sensio klarte å snu
seg rundt og levere en
komplett løsning for
pasientvarsling. Løsningen
med det mobile vaktrommet
var intuitiv og lett å ta i bruk
for ansatte.» – Roy Johansen

Pasientvarsling
Bruk av Mobil pasientvarsling på nye koronamottak har vist seg nyttig i praksis. I samarbeid med Atea ble pasientvarsling installert ut på Langhus bo- og servicesenter på under 4 timer mandag 24. mars 2020. Uttalelsen er fra Roy Johansen – Kommunalsjef Digitalisering og innovasjon Nordre Follo.

Samhandlingstavle
IKOS samhandlingstavle kan settes opp slik at man enkelt kan følge med på koronapasienter og smittevern.

Alle spørsmål eller innspill
sendes til
velferd@sensio.no
eller legg igjen en melding i skjemaet.

Hold deg oppdatert – meld deg på vårt nyhetsbrev