Dame som sover

Korona

Korona

Hvordan kan Sensio avlaste våre kommuner i forbindelse med den pågående koronakrisen?

I forbindelse med den pågående koronakrisen er de kommunale virksomhetene nå under et enormt press. Velferdsteknologiske løsninger spiller en viktigere rolle enn noensinne for å trygge og avlaste de som nå er hardest rammet; helsepersonell og syke eldre. Kommunene får også en stadig mer sentral rolle i håndteringen av den pågående krisen. Det stilles krav fra Helsedirektoratet om digitalisering av tjenester og brukeroppfølging for å redusere menneskelig kontakt og sykehjemmene må forberede seg på å ta i mot og behandle stadig flere syke pasienter, samtidig som man må hanskes med den stadig mer krevende smittesituasjon.

Vi jobbet aktivt den siste tiden med å skaffe oss en dypere forståelse av hvordan vi best kan tilpasse vårt tjenestetilbud for å imøtekomme akutte behov i tjenesten. Vi har nå destillert dette ned til fire tjenestepakker som vi håper kan bistå kommunene med håndtering av den nye smittesituasjonen både i den eksisterende tjenesten, men også ved behov for utvidelser og oppsett av nye, midlertidige koronamottak. Felles for alle pakkene er at de:

  • Stiller ingen/minimale krav til infrastruktur
  • Kan leveres ferdig konfigurert og er beregnet på rask utrulling
  • Enkel å ta i bruk for ansatt og krever minimalt med opplæring
  • Kan leveres som en utvidelse av eksisterende anlegg, eller som helt nye anlegg
  • Kan også leveres til kommuner som ikke har Sensio plattform fra før

«Jeg er imponert over hvor
raskt Sensio klarte å snu
seg rundt og levere en
komplett løsning for
pasientvarsling. Løsningen
med det mobile vaktrommet
var intuitiv og lett å ta i bruk
for ansatte.»

Bruk av Mobil pasientvarsling på nye koronamottak er allerede verifisert i praksis. Løsningen ble i samarbeid med Atea rullet ut på Langhus bo- og servicesenter på under 4 timer mandag 24. mars. Se uttalelse under fra Roy Johansen – Kommunalsjef Digitalisering og innovasjon Nordre Follo.

Coronateamet i Sandefjord
tok i bruk IKOS tavlen
16. april

Digital tavle for oppfølging av koronasmitte er også nylig tatt aktivt i bruk i Sandefjord. Ta kontakt ved ønske om mer informasjoner eller referanse.

Alle spørsmål eller innspill
kan sendes til
velferd@sensio.no

Sensio avholdt et webinar 1. april der vi presenterte alle løsningene nærmere. Ta kontakt om du ønsker å få oversendt presentasjonen fra møtet eller om det er ønskelig at vi setter opp en ny tid for en ny gjennomgang.

Hold deg oppdatert – meld deg på vårt nyhetsbrev