IKOS samhandlingstavle på kontor Korona

Digital samhandlingstavle for oppfølging av korona

Korona

Digital samhandlingstavle for oppfølging av korona

IKOS digitale tavler gir pasientsikkerhet og trygg samhandling mellom avdelinger. Vi tilbyr nå egne korona-tavler for sykehjem og tjenestekontor for å følge opp pasienter med mistanke om eller bekreftet koronasmitte.

IKOS digitale koronatavler gir oversikt over alle pasienter man må følge med på, hva som skal følges opp og status i oppfølgingen. Tavlene skreddersys for den enkelte avdeling som er involvert. Sykehjemmet setter opp sjekklister for alt de skal utføre og kartlegge. Tjenestekontoret kan ha egen IKOS-tavle med alt de må sjekke ut. En pasient som trenger opphold på sykehjemmet overføres effektivt og trygt mellom tavlene, og nødvendig informasjon følger med.

Alle ansatte tilgang
Alle ansatte har tilgang til IKOS på sine arbeidsstasjoner, og kvitterer på det de har utført. En skjerm på vaktrommet viser oppfølgingsstatus for alle pasienter i sanntid. De som er i høy risiko legger seg automatisk øverst på tavlen og det er tydelig hva man må prioritere.

IKOS har automatisk datafangst og statistikk over kompleksiteten i pasientenes helse- og livssituasjon, kvalitet på oppfølgingen og ansattes tid og kompetanse for å klare oppgavene. Det gir innsikt for omfordeling av ansvar, justering av pasientoppfølgingen og behov for personell.

Spesialoppsett for korona
I samarbeid med kommuner har vi laget et spesialoppsett av tavlen, tilpasset behov knyttet til oppfølging av pasienter med mistanke om eller bekreftet koronasmitte. Dette innebærer oppfølging av:

  • Hvilke brukere på prioriteres (de viktigste øverst)
  • Ansvar for oppfølging
  • Hva er viktig for pasienten?
  • Status symptom
  • Status prøvetaking og smitte
  • Videre oppfølging (og eventuelt frister knyttet til dette)

Hvordan komme i gang?

Send e-post til ikos@sensio.no eller send en melding i skjemaet under og fortell om kommunens behov for tavler.

Vi setter opp et telefonmøte, og gir dere tilbud på pris og opplæring.

[contact-form-7 id=»3262″ title=»Ikos»]