ikos fokustavle

Kort om IKOS

Kort om IKOS

IKOS samhandlingstavle gir sanntids prosesstøtte for kvalitet og effektive helse- og omsorgstjenester.

IKOS er ansattes og lederes verktøy for å sikre gode tjenester hver dag. Det er en programvare som vises på ansattes arbeidsstasjoner og på storskjerm på vaktrommet. Avdelingen setter opp sin kvalitetsstandard for brukeroppfølging i IKOS-tavlen. Oversikten i IKOS gjør det forståelig og håndterlig for ansatte å sikre kvalitet og effektivitet. Det gir arbeidsmotivasjon.

Tavlen gir oversikt i sanntid over alle brukere, risikonivå og viktige oppgaver. Brukere som må prioriteres vises alltid øverst. Ansatte ser beskjeder og kvitterer på sjekklister om hva som må følges opp. Alle ser status og hvor de skal ta over. Man kan også samhandle med andre avdelinger.

Målet er at all nødvendig informasjon er tilgjengelig ett sted, og at data innregistreres én gang. IKOS erstatter i dag manuell dobbeltføring av data på whiteboards, gule lapper, svarte bøker og huskelister på papir. Integrasjon med CosDoc tas nå i bruk og integrasjon med EPJ-systemene Gerica og Profil er estimert klar før sommeren 2021.

 

  • Gode pasient/brukerforløp: Brukeroppfølgingen er standardisert med gjennomtenkte sjekklister og frister. Det sikrer effektiv og individuelt tilpasset oppfølging i tråd med lovverk, nasjonale føringer og faglige krav.  
  • Pasient/brukersikkerhet og tavlemøterIKOS-tavlen gir sanntids oversikt over alle brukere med oppfølgingsstatus og skår på avdelingens fokusområder. Fokus velges per avdeling og kan være hva som er viktig for bruker, faglige mål, avtalte møter, risikoområder fra Pasientsikkerhetsprogrammet, smitte, eller risikoområder relatert til miljøarbeid eller psykisk helsetjeneste. IKOS benyttes i tavlemøter for å sikre faglig gode tjenester.
  • Samhandling og pasientflyt: IKOS sikrer sømløs brukeroppfølging i avdelingen og i overgang mellom avdelinger. Når flere avdelinger er involvert kan de samarbeide via IKOS-tavlene. De ser kartleggingsresultater fra hverandres avdelinger og kan sende beskjeder. Avdelingen kan overføre en bruker til en annen avdelingstavle, og velge hvilken informasjon som skal følge med.  
  • Innsikt og forbedring: IKOS er gullstandard for datafangst og rapportering. Datafangst skjer ved daglig bruk av tavlen. Rapporter og grafer om kvalitet og effektivitet vises per avdeling med detaljer, historikk og mulighet for å sammenligne seg med andre. 

Vil du ta en prat med oss om IKOS? Send inn en melding under!