08.06.2021

Seksjon bo- og behandlingssentre i Sandefjord kommune består av flere enheter med pasienter på forskjellige omsorgsnivå innen eldreomsorg. Bo- og behandlingssentrene er lokalisert med et i Andebu, et i Stokke, to i Sandefjord og tre bofellesskap for mennesker med demenssykdom i Sandefjord.

Andebu bo- og behandlingssenter består av 3 avdelinger, to langtidsavdelinger og en korttid/langtidsavdeling. Totalt 39 senger.

Behov for bedre oppfølging av pasienter og pårørende

Sandefjord kommune jobber med å digitalisere kommunen, og er opptatt av at helsepersonell skal få gode arbeidsrutiner og kunne hjelpe en økende andel av eldre i kommunen på en effektiv måte.
Andebu bo- og behandlingssenter hadde flere behov som de ønsker å få hjelp til å få løst på en god måte. For helsepersonnellet var det viktig med bedre utnyttelse av ressursene på tvers av organisasjonen, samt å automatisere oppgaver og arbeidsprosesser. Det var også et svært viktig poeng å få til en bedre samhandling internt på avdelingen og rask kontakt med nødetater. En høy grad av oppetid og en stabil drift var også høyt på listen til behandlingssenteret.

Våren 2021 har Andebu tatt i bruk SmartVakt som sitt nye pasientvarslingssystem som hjelper de å yte omsorg på best mulig måte. SmartVakt er en plattform hvor velferdsteknologi settes i system først og fremst for å gi ekstra trygghet for pasienter og pårørende. SmartVakt gjør hverdagen enklere for helsepersonell ved å gi oversikt over pasienter og relevante alarmer. SmartVakt er basert på trådløs teknolgi som er kostnadseffektivt for å modernisere gammel bygningsmasse.

Enklere adgang

I tillegg til SmartVaktplattformen som er integrert mot journalsystemet CosDoc, ønsket også Andebu porttelefoner i bygget, for enklere adgang for helsepersonell og pårørende. Alle som ringer på blir satt over til riktig avdeling, og de ansatte kan svare fra mobilen sin med toveiskommunikasjon med lyd og video, samt åpne døren fra mobilen.

I tillegg ønsket Andebu å ta i bruk ulike hjelpemidler med sensorikk for å gjøre behandlingssenteret så pasientvennlig som mulig. Pasientene har nå tilgang til tråkkematter, snortrekksenhet på HCWC og bevegelsessensor for trygge netter. HospitalIT tilpasset i tillegg alarmknapper for pasienter som ikke klarer å trykke på den vanlige alarmknappen.

Oversikt gir trygghet

Behandlingssenteret har fått et nytt posisjoneringssystem som sikrer at helsepersonell og ledere til en hvert tid vet hvor alle befinner seg. Det er mulig å skreddersy regler for å distribuere alarmer på en hensiktsmessig måte. Dette gjør formidlingen av alarmer sikrere slik at alarmene kommer til rett person første gangen. Man setter også opp reglen slik at den feks søker nærmeste helsepersonell, eller en spesialsykepleier.

SmartVakt er fullintegrert mot pasientjournalsystemet som i Sandefjord sitt tilfelle er CosDoc fra DIPS. Det gjør at helsepersonell finner helseinformasjon når de møter beboeren og får en oversikt over pasienthistorikken.

Andebu sykehjem er det andre sykehjemmet som har implementert SmartVakt fra Hospital IT i Sandefjord kommune.

 

Vil du ta en prat med oss om SmartVakt? Send oss en melding!