Nyheter

13/11-2018

Sensio og Aleris Omsorg Norge inngår nasjonal partneravtale for leveranse av Velferdsteknologiløsninger til hjemmeboende, Bo- og omsorgstjenester, og innen eldreomsorg.

Les mer