15.06.2022

Satsning på velferdsteknologi i Stavanger kommune

Stavanger er en by og kommune i Rogaland som ligger sørvest i Norge. Stavanger er Norges fjerde største bykommune med 142 034 innbyggere. Atea har sammen med Sensio vunnet kontrakten på rammeavtale om kjøp av pasientvarslingssystem til Stavanger kommune. Kontrakten har en estimert verdi på 60 000 000 NOK, og innebærer blant annet leveranse av pasientvarslingssystem som kan håndtere alarmering og varsling ved behov for hjelp og ved akutte hendelser til‏‏‎‪‪‪‏‏‏‪‪‎‎‎‎‏‏‎‏ kommunens sykehjem, bofellesskap og avlastningsboliger.

Nytenkende teknologi til kommunen

Løsningen som tilbys skal håndtere både aktiv og passiv varsling fra tjenestemottakere ved behov for bistand. Løsningen skal videre håndtere kommunikasjon mellom ansatte, herunder nødvarsling ved behov for akutt bistand. Digitalt tilsyn har også en sentral rolle i anskaffelsen. Atea og Sensio ser frem til å levere nytenkende teknologi til Stavanger kommune, både for visuelt tilsyn og falldeteksjon, hvor alle løsninger håndteres i samme grensesnitt – nemlig Sensio Pocket.

Stavanger kommune har sett viktigheten av å inkludere prosesstøtte ved anskaffelse av pasientvarslingssystem. IKOS verktøy for kvalitet og samhandling er en del av den tilbudte løsningen fra Atea og Sensio. IKOS er en programvare som vises på ansattes arbeidsstasjoner og på storskjerm på vaktrommet. Ansatte og ledere benytter IKOS for å sikre gode tjenester hver dag, og avdelingen kan sette opp sin kvalitetsstandard for brukeroppfølging i IKOS. Oversikten i IKOS gjør det forståelig og håndterlig for ansatte å sikre kvalitet og effektive tjenester og vår erfaring er at det gir arbeidsmotivasjon.

Teknologi bidrar til tjenester av god kvalitet

– Fremover forventer vi økte behov for pleie- og omsorgstjenester og knapphet på helsepersonell. Det er viktig for oss å finne gode arbeidsmetoder som sikrer at vi også i fremtiden kan levere tjenester av god kvalitet og at vi benytter helsepersonell riktig. Å bytte de eldre sykesignalanleggene til moderne pasientvarslingsanlegg er et viktig grep for å kunne møte disse utfordringene. Mulighetene anlegget gir for tilpassede varsler kan bidra til å frigjøre omsorgskapasitet, sier Kristine Skjøthaug, avdelingssjef for e-Helse og velferdsteknologi i Stavanger kommune.

Kommunen omtaler tilbudet fra Atea og Sensio som fremoverlent innenfor velferdsteknologi, noe som vektlegges ved valg av leverandør for en langvarig rammeavtale.

– Denne avtalen er en milepæl for oss i Sensio og en anerkjennelse av de produktene vi utvikler og skaper her i Norge. Vi ser det norske markedet for velferdsteknologi som kanskje det mest utviklede i verden – og da er det en ekstra anerkjennelse at vi også vinner med norskutviklet teknologi, sier daglig leder Johan Anstensrud i Sensio.
– Vi opplever en fantastisk vekst og etterspørsel etter våre produkter og det er enormt spennende å se den digitale transformasjonen som nå skjer i eldreomsorgen i både Norge og ellers i Norden, fastslår Anstensrud.

Godt og langt partnerskap kommer kunden til gode

Sensio og Atea har et langvarig partnerforhold og har levert velferdsteknologi sammen siden 2016. Med en allerede sterk tilstedeværelse på Vestlandet gleder partnerne seg over fellesskapet og kunnskapsdelingen som skjer på tvers av kunder innenfor velferdsteknologi. Ateas Stavanger-kontor jubler over seieren og ser frem til å sette i gang med første leveranse til Stavanger kommune.

– Vi er veldig stolte av at Stavanger kommune har valgt oss. Velferdsteknologi er et satsingsområde for Atea, og det betyr noe ekstra for oss å kunne være med å trygge pasienter, ansatte og pårørende på kommunens sykehjem, bofelleskap og avlastningsboliger. Nå gleder vi oss til å ta fatt på denne viktige og meningsfulle oppgaven i tett samarbeid med kommunen, sier Ole Petter Saxrud, administrerende direktør i Atea Norge, i en pressemelding.

 

Vil du ta en prat med oss om mulighetene med velferdsteknologi? Send oss en melding og vi tar kontakt!