25.01.2022

Sammen med Atea skal Sensio levere en helhetlig plattform for velferdsteknologi med tilhørende velferdsteknologisk utstyr til Tønsberg kommune. 

Hogsnes Helsehus snart ferdigstilt

I første omgang skal det nye sykehjemmet Hogsnes Helsehus ta i bruk Sensios løsninger. Byggestart var i april 2020, og sykehjemmet skal stå ferdig i løpet av 2022. Det nye sykehjemmet får 120 plasser fordelt på 14 avdelinger. Dette vil være en kombinasjon av langtidsplasser og korttidsplasser for rehabilitering, og bygget skal i tillegg huse et dagsentertilbud.  

Et godt sted for mennesker

– Hogsnes sykehjem skal bli et godt sted for mennesker som trenger litt hjelp for å kunne mestre sin egen hverdag. Dette er en stor, men viktig og nødvendig investering for kommunen. Vi blir stadig flere eldre i samfunnet vårt, og det nye sykehjemmet blir en sentral del av den kommunale eldreomsorgen i fremtiden, sier ordfører Anne Rygh Pedersen i pressemeldingen fra Tønsberg kommune om byggekontrakten.

Etter at Hogsnes Helsehus er tilkoblet plattformen, vil det gjøres en vurdering av øvrige sykehjem. Tønsberg kommune har også opsjon på knytte hjemmetjenester til plattformen samt velferdsteknologisk utstyr tilknyttet hjemmetjenesten. 

Hogsnes sykehjem i Tønsberg kommune.

 – For å ivareta det økende behovet for medmenneskelig omsorg både på sykehjem, bo- og behandlingssentrene, boliger, og i hjemmetjenesten må vi tenke mer digitalt. Dette må foregå innenfor trygge og sikre rammer både for ansatte og brukere av kommunale tjenester, sier Ketil Mastberg, digitaliseringsleder i Tønsberg kommune.
Med en god og velutviklet teknologiplattform vil kommunen frigjøre flere menneskelige ressurser til mer verdiskapende arbeid.

– Vi kan la teknologien ta seg av rutinepregede og regelstyrte arbeidsprosesser ved hjelp av teknologiplattformen, velferdsteknologi og digitale arbeidsprosesser. Da får våre dyktige ansatte mer tid til innbyggere og brukere av de kommunale tjenestene, samt at den faglige kvaliteten på arbeidet økes, forteller Mastberg. 

Spennende anbud for velferdsteknologi

 – Det har vært veldig spennende å svare opp anbudet fra Tønsberg kommune sammen med vår partner Atea, og nå ser vi frem til et godt og langt samarbeid med en fremoverlent kunde. Vi gleder oss til å bidra til at Hogsnes Helsehus blir et godt sted for mennesker som behøver hjelp til å mestre egen hverdag, og vi håper også at kommunen gjennom denne avtalen kan få glede av våre løsninger ved flere sykehjem og i hjemmetjenesten, sier Christina Mørch Andersen, anbudsansvarlig i Sensio. 

Vil du ta en prat med oss om mulighetene med velferdsteknologisk plattform? Send oss en melding!