11.09.2020

Innføring av velferdsteknologi er krevende. Etter at kommunen har gått til anskaffelse, skal nye teknologiske løsninger implementeres og bli en del av driften. Det betyr at det kreves både en struktur- og kulturendring. Alle de ansatte skal bli kjent med verktøyet og ta det i bruk. Gamle rutiner i hverdagen må erstattes med nye. Dette krever endringsledelse.

IKOS samhandlingstavle for enklere arbeidshverdag

Sensio har jobbet med å optimalisere av hvordan ny teknologi tas i bruk for kundene våre.
Når vi innfører IKOS digital tavle i kommunene skjer det sammen med et lederutviklingsprogram. Her får ledere og fagledere opplæring og veiledning i hva som er viktig ved endringsledelse.

IKOS er et verktøy som støtter ansatte og ledere i å se hva som må prioriteres i brukeroppfølgingen, og huske alt man må følge opp. Sykehjem og hjemmesykepleie legger inn sin kvalitetsstandard for brukeroppfølging i løsningen. IKOS tavlen kan brukes på alle avdelinger og får plass til alle brukere på skjermen. Det er dermed ytterst viktig at alle ansatte som skal ta i bruk tavlen i sitt daglige arbeid får en god opplæring.

Nedre Eiker oppnådde effektiv implementering med endringsledelse

Nedre Eiker(Nå Drammen) implementerte våren 2019 IKOS digitale tavler i hjemmesykepleien i alle soner. De fikk opp en kritisk masse med avdelinger på den nye teknologien, og er et godt eksempel på hvordan endringsledelse har bidratt til å få systemet til å fungere optimalt i hverdagen. Ved hjelp av lederutviklingsprogrammet har kommunen klart å innføre det nye verktøyet på en god måte i alle avdelinger. Dette har ført til at pasientene i hjemmesykepleien har fått bedre oppfølging, og økt pasientsikkerhet. Det er nå en mer effektiv samhandling blant de ansatte slik at det er mer tid til omsorg.

Hvordan få teknologi ut i stor skala?

Det er ikke enkelt å rulle ut ny teknologi, og det er enda mer krevende å få teknologi ut i stor skala. Hva er nøkkelen for å lykkes?
Det er to ting som er vesentlig hva gjelder skalering: det må gjøres enkelt og systematiseres. Det vil si at det ikke er hensiktsmessig at det legges opp til at det er kun ildsjeler som drar prosjektene. De kommunene som har klart dette på en god måte har brukt de ansatte i sine vanlige roller. Slik får de kompetanse om den nye teknologien på et tidlig tidspunkt og kan dra prosessen hos sin avdeling, og dermed effektivt innføre det nye verktøyet.