11.05.2022

Sensio skal gjennom Atea AS levere pasientvarsling (med digitalt tilsyn) til to sykehjem, en avlastningsbolig og en omsorgsbolig i Hå kommune. Avtalen gir også mulighet for leveranse til hjemmetjenesten og ytterligere opsjoner.

Hå kommune ligger i Rogaland fylke, 40 kilometer sør for Stavanger. I dag har kommunen i overkant av 19 000 innbyggere.

Fleksibel løsning for fremtiden

Hå kommune ønsket å anskaffe en løsning som henger godt sammen på tvers av kommunens tjenesteområder, og er fleksibel for fremtidige endringer i brukerbehov og hvordan tjenestene er organisert. Det er fokus på teknologiske løsninger som enkeltindivider kan nyttiggjøre seg for økt egenmestring, samfunnsdeltakelse og livskvalitet.
Atea har levert tilbud på Sensios plattform for velferdsteknologi med tilhørende trygghetsskapende mestringsteknologi. Tjenesten skal leveres som SaaS for å understøtte tjenesteproduksjon på tvers av pleie- og omsorgsfeltet. Kontrakten ble signert i desember 2021.

Fokus på digitalt tilsyn

Den første leveransen til Hå sjukeheim er allerede godt i gang. Leveransen er delt opp i to deler, hvor den første leveransen implementeres som et pilotprosjekt for å teste ut ulik teknologi. Det er et høyt fokus på digitalt tilsyn i leveransen, og kommunen får mulighet til å teste ut flere alternativer innenfor området, både innen visuelt tilsyn og fallvarsling.

«Vi ser allerede nå gevinstene med mer ro og trygghet i avdelingen, og vi setter pris på mulighetene for å tilpasse de tekniske løsningene ut i fra brukernes behov.»
– Børge Rovik, konsulent helse og sosial, velferdsteknologi i Hå kommune.

– Sensio er veldig glade for å sammen med Atea kunne hjelpe Hå kommune med framtidens løsninger innen pasientvarsling. Hå kommunes tankesett om en helhetlig løsning som binder sammen ulike tjenesteområder, og som samtidig er fleksibel for å kunne håndtere morgendagens løsninger og behov er optimalt for å rigge kommunen for fremtiden. Dette stemmer også godt overens med Sensios visjon om hvordan utfordringene innenfor helsetjenesten kan løses på beste sett, sier Claes Wachtmeister, leder for salg i Sensio.

– Sensio vil fremheve det gode samarbeidet med Atea, som med sin lokale tilstedeværelse og kunnskap på velferdsteknologiområdet vil gi Hå kommune et fortrinn i kampen mot eldrebølgen, forteller Claes.

Ønsker din kommune å ta en prat om pasientsignal eller digitalt tilsyn? Send oss en melding og vi tar kontakt!