04.03.2021

Sensio og Hospital ITs løsninger er nå i volum det klart største selskapet innenfor omsorgsteknologi, men også det selskapet som i størst grad setter agendaen og driver markedet fremover.  

Et sammenslått selskap vil kunne betjene et større geografisk område med en sterk produkt- og tjenesteportefølje. Sensio og Hospital IT bruker i dag en stor andel av selskapenes inntekter på utvikling. Med det nye felles selskapet, og mer kompetanse samlet, muliggjør det enda raskere tempo og økt kvalitet på utviklingen. 

Bedre tilbud til kunder

Hospital IT har en kundeportefølje med lang historikk, og er i dag en viktig leverandør for kommuner som opererer med CosDoc pasientjournalløsning. Hospital IT har også høye sikkerhetsstandarder og integrasjon med Norsk Helsenett. 

Sensio har den mest solgte omsorgsplattformen i Norge og sammenslåingen med Hospital IT vil gjøre det mulig for flere kunder å få tilgang på løsninger innen blant annet hjemmeoppfølging, pasientsignal, digitalt tilsyn, samhandlingsløsninger og lokaliseringsteknologi.

Sensio og Hospital IT har jobbet tett med norske kommuner for å utvikle neste generasjons løsninger innen eHelseløsninger til kommunalsektor. Disse løsningene gir klare kvalitetsforbedringer for brukerne og store besparelser for kommunene.  

– Vi har allerede kanskje de to beste løsningene for helsepersonell på mobil i dag, sier Flemming Hegerstrøm, daglig leder i Hospital IT.

– Denne plattformen vil ytterligere utvikles og i enda større grad kunne gi støtte til arbeidsoppgavene til helsepersonell, både proaktivt og reaktivt framover. Med stadig større krav til raskere utvikling og større innovasjon er det naturlig at kvalitetsleverandører søker sammen for å kunne betjene markedet bedre, forteller Flemming.

Skal ta lederrolle innen AI og maskinlæring

Johan Anstensrud, daglig leder i Sensio, påpeker at både Sensio og Hospital IT allerede bruker en stor andel av selskapenes inntekter på utvikling. Med det nye felles selskapet, og mer kompetanse samlet, kan vi få til enda raskere tempo og økt kvalitet på utviklingen. 

–  Vår omsorgsplattform har vokst mye i omfang de siste to årene, men har masse av utviklings-potensial igjen. Det er fremdeles mange eldre som ikke har fått tilgang til grunnleggende velferdstekniske løsninger. Samtidig vil det vil de neste årene komme nye typer sensorer, tilsynsløsninger og hjelpemidler som kan knyttes til, slik at plattformene vil levere bedre omsorg enda mer effektivt. Vi ser også at vi vil utnytte data mer effektivt til virksomhetsstyring innenfor omsorgstjenesten, men også til å utvikle prediktiv varsling.
Vi i det nye sammenslåtte selskapet ønsker å ta en lederrolle innenfor bruk av maskinlæring og AI innenfor dette området fremover, sier Johan.
 

Åpne standarder som konkurransefortrinn

Begge selskapene har også løsninger som kan tilbys hverandres eksisterende kunder. Gjennom et felles selskap vil kunder og partnere både nyte godt av et bredere tilbud av løsninger, og samtidig nye og forbedrede løsninger som vil utvikles med en større takt. Sensio legger meget stor vekt på å lage løsninger som en åpen plattform, slik at alle produsenter skal kunne knytte seg til plattformen og at utstyr skal kunne gjenbrukes.

– For oss er det virkelig superviktig at kommunene får valuta for sine investeringer og kan gjenbruke utstyr, men også at data kan flyte fritt gjennom de standardene eHelsedirektoratet har utviklet, slik som VKP (Velferdteknologisk Knutepunkt). Sensio er aktivt med i forsknings- og standardiseringsarbeidet på dette området. Vi skulle gjerne sett at det offentlig drev frem enda tydeligere krav om at alle må benytte standardene, ettersom aktører som ikke følger disse gjør at utviklingen går saktere for alle, sier Johan Anstensrud. 

Bidra til bærekraftig velferdssamfunn

Sensio sammen med Hospital IT ønsker å bidra til å være en del av løsningende store utfordringene som kommunal omsorgssektor står ovenfor fremover.

Vi ønsker å bidra til at velferdssamfunnets bærekraft skal opprettholdes gjennom å få mer ut av ressursene i offentlig sektor. Digitale skalerbare løsninger vil kunne spare tid hos helsepersonell og gir bedre brukeropplevelser. Velferdsordningene må være bærekraftige med tiltak som blant annet at mennesker skal kunne bo lengt mulig hjemme, avslutter Johan Anstensrud. 

 


 

Rent formelt har sammenslåingen tredd i kraft ved at Sensio AS har kjøpt Hospital IT AS. Hospital IT vil bestå som eget selskap med Flemming Hegerstrøm som daglig leder og betydelig medeier i Sensio Holding.

Sensio er en del av Sensio Holding AS. Sensio Holding inkludert Hospital IT er et hurtigvoksende norskbasert programvare- og elektronikkselskap innenfor ehelse og velferdsteknologi som i 2020 omsatte for ca NOK 230m. Selskapet er markedsleder innenfor sine områder til kommune- og hjemmemarkedet i Norge og med en sterk posisjon i Danmark. 

Kontaktperson: Johan Anstensrud, adm.dir Sensio AS.
johan.anstensrud@sensio.no 

Telefon: 90113875