Karmøy kommune velger Sensio løsning til nytt sykehjem

Karmøy kommune har valt Sensio sine løsninger til pasientsignalanlegg til sykehjemmet Vea II. Avtalen er inngått med vår samarbeidspartner Atea, og inkluderer opsjoner til flere sykehjem på Karmøy.

Byggetrinn 2 av Vea sykehjem

Bilde: Karmøy kommune – Byggetrinn 2 av Vea sykehjem

 

Karmøy har signert avtale om pasientsignalanlegg til sykehjemmet Vea II er inngått 8/3-2018.. Anskaffelsens totale verdi er ekskl. MVA estimert til 12.000.000,00  NOK.

 

Tildelingskriterier er vektet med høyest prioritet på kvalitet, med hele 60%. Kostnad er vektet til 30%, og maksimumtid for levering av pasientsignalanlegg til et sykehjem regnet fra leverandøren har mottatt avrop (bestilling) på rammeavtalen  er vektet til 10%.

 

Avtalen har flere opsjoner, og Karmøy kommune har rett, men ikke plikt til å kjøpe pasientsignalanlegg til andre sykehjem, samt boliger hvor brukerbehov tilsier det.

I dag har kommunen følgende sykehjem:
Fredheim bufellesskap
Kopervik bu- og behandlingsheim
Norheim bu- og behandlingsheim
Skudenes bu- og behandlingsheim
Storesund bu- og behandlingsheim
Vea sykehjem
Åkra bu- og behandlingsheim

Videre har Karmøy kommune boliger for brukere og det antas at flere av disse boligene vil komme til å ha brukere hvor brukerbehovene kan tilsi at pasientsignalanlegg bør kjøpes inn.

 

Hele kunngjøring av kontraktsinngåelse er offentlig informasjon på https://www.doffin.no/Notice/Details/2018-643889