13.11.2018

Rammeavtale for pasientvarslingssystem

Kommunene har inngått en rammeavtale med ramme på 40 millioner kroner med Atea for leveranse av en Sensio velferdsteknologisk plattform med lokalt pasientvarslingssystem på de enkelte helseinstitusjoner. Det inkluderer også at ny teknologi og funksjonalitet skal kunne integreres i løsningen når det blir utviklet.

Bilde: Finnsnes i Lenvik kommune (Wikipedia)
Bilde: Finnsnes i Lenvik kommune (foto:Wikipedia)

Pasientvarslingssystemet inngår i en helhetlig løsning for kommunene med tanke på ivaretakelse av pleie- og omsorgstrengende i institusjoner og i hjemmene.

Anskaffelsen er vurdert etter en vekting med hovedvekt på kvalitet i løsningen.

Avtalen er signert 26.06.2018, og publisert på Doffin 03.07.2018. Kunngjøring av kontraktsinngåelsen er tilgjengelig på link:

https://doffin.no/Notice/Details/2018-912569