Livsløpsstandard 2.0 – boliger tilrettelagt for alle livsfaser

Tidligere har livsløpsstandard i stor grad handlet om tilrettelegging av boliger, slik at man kan bo hjemme uansett livsfase eller bevegelseshemning. «Livsløpsstandard 2.0» handler om langt mer enn å bare kunne bo. Det handler om å kunne bo best mulig. Uansett livsfase, samlivssituasjon eller fysiske utfordringer.

 

Nå setter vi en ny standard!

Livsløpsstandard 2.0 handler om å kunne bo best mulig, uansett livsfase, samlivssituasjon eller fysiske utfordringer.

Livsløpsstandard 2.0 handler om å kunne bo best mulig, uansett livsfase, samlivssituasjon eller fysiske utfordringer.

 

Vårt system er modulbasert og følger boligen og den som til enhver tid bor der gjennom det digitale livsløpet. Fra smarthus til velferdsteknologi. Og fra et ønske om komfort til et ønske om trygghet. Kanskje ønsker en boligkjøper å bare legge til lysstyring i systemet idet boligen kjøpes, mens vedkommende noen år senere ønsker å legge til styring av solskjerming og el-bil.

 

 

Ved salg av boligen til et voksent par som ønsker å legge til varmestyring og kameraovervåkning idet de flytter inn. Dersom den ene blir dement ønsker de å legge til sensorer på dører og vinduer og vandrealarm som varsler når den demente går ut av døra på natten. Om den ene parten faller fra og den andre fortsatt ønsker å bo hjemme lengst mulig, velger de pårørende å legge inn varsling av unormal eller manglende aktivitet, og kjøper en Safemate trygghetsalarm med toveis tale som en ekstra trygghet for bruker og nær familie.

 

En døråpner til fremtiden!

 

Alt starter med systemets hjerne – porttelefonen. Vår porttelefon er ikke bare en fysisk døråpner, men også en døråpner til en hel verden av  produkter og tjenester. Våre produkter og tjenester benyttes allerede i dag, og fremover vil det komme stadig flere muligheter. En investering i vårt system er en investering i fremtiden.

 

 

Velger du vårt system, kreves det ingen store investeringer i infrastruktur. I et boligprosjekt vil porttelefon allerede ligge inne i budsjettet, og kabling til porttelefon må uansett gjøres. Alt som behøves i tillegg er et svakstrømskap og tomrør til bad og soverom.

Vi tilbyr deg en unik løsning som er svært fleksibel og som knytter alle produkter sammen til én enhet. I tillegg til at selve systemet er fleksibelt, finnes det også en fleksibilitet med tanke på installasjon, ettersom det er basert på en åpen plattform. Dette gjør implementeringen enkel. Vi har solide samarbeidspartnere og opplærte elektrikere i hele landet, og selvfølgelig stiller vi med prosjektledelse.

 

 

Sist, men kanskje aller viktigst. Gjennom vår høye kompetanse og lange erfaring med mange store prosjekter, kan du føle deg trygg på at leveransen svarer til forventingene. I dag. Og i fremtiden