På Solsiden blir boliger tilrettelagt for velferdsteknologi og smarthusløsninger

Intervju med Jan Holm, Commercial Manager, Sensio

 

– Solsiden kan bli et fyrtårnsprosjekt for velferdsteknologi og smarthusløsninger

 

Utviklingen av smartteknologi til hjemmet går i en rasende fart. I Solsiden er alle muligheter til stede for boliger med teknologiske løsninger som kan utvikles og tilpasses beboernes behov, uansett alder og livssituasjon.

Foto: Burøy Næringspark. Solsiden Bolig  planlegges et bilfritt bomiljø, boliger tilrettelagt for velferdsteknologi og smarthusløsninger samt gode oppholdssoner i form av park, torg og kai.

 

20. juni i år kunne man høre helseminister Bent Høie snakke om utfordringen med eldrebølgen og mangel på varme hender i fremtiden. Det ble skissert en mangel på 20.000 til 30.000 kvalifiserte helsearbeidere i 2030. Nær fremtid, altså. Legg til at det heller ikke finnes sykehjemsplasser nok til å takle ufordringen, så er det ingen tvil at det er en stor utfordring som står for døren. 

 

 

Utfordringen krever selvsagt mange tiltak. Et av dem er å satse på boligbygging med teknologisk infrastruktur som gjør det mulig for alle å bo hjemme lengre. Jan Holm i Sensio, en av landets ledende virksomheter innen utvikling av velferdsteknologi og smarthusløsninger, er en av dem som har sett på mulighetene til å implementere slik teknologi i Solsiden. 

 

– Nye boliger kan i dag bygges med tanke på et helt livsløp. En 27-åring vil ønske seg helt andre teknologiske løsninger enn de en 77-åring kan ha behov for. Dagens løsninger gjør at vi kan ta høyde for at ønsker og behov endrer seg, men at man likevel kan bo i samme bolig hele livet. Med tanke på de utfordringene helseministeren sier vi står overfor, er det helt riktig av Buøy Invest å kartlegge hvordan de kan utnytte de teknologiske mulighetene som allerede finnes og hvordan hjemmene kan instrumenteres, sier Holm. I korte trekk innebærer løsningene Holm og Buøy Invest har diskutert for velferdsteknologi i Solsiden at hver bolig får en intelligent kommunikasjonsenhet som ”snakker” med sensorikk i de forskjellige rom. Denne enheten er hjernen for de enkelte hjem og styres og eies av sin eier. Ikke ulikt slik det fungerer med private alarmsystemer i dag.

 

Burøy Næringspark

FOTO: Burøy Næringspark. Byutviklingen planlegges med en bebyggelse og landskap som gir kvaliteter tilbake til byen og som byr på et opplevelsesmessig tilskudd. Det legges opp til generøse park- og plassrom langs sjøfronten. Bebyggelsen er romdannende og utformet slik at det oppstår tydelige steder: Solsiden kai med sentrumsambisjoner, sjøfrontparken med aktivitetsflater og Kvidavigås maritime miljø. Området knyttes til omgivelsene via et grøntdrag og gangbro mot Buøyskogen og skolen.

 

– Det handler i bunn og grunn om at man skal føle seg trygg og kunne velge selv å bli boende hjemme. For eldre som har ulike problemer kan det installeres tilpassede løsninger for deres behov. Dette kan være løsninger som fanger opp uregelmessigheter som fall i dusj, at noen som ikke står opp av senga om morgenen og at kjøleskapet ikke åpnes og dermed at den eldre ikke spiser. Varsler på status og avvik kan sendes videre til pårørende og eller helsepersonell, forklarer Holm. Rent samfunnsøkonomisk gir dette en fordel i og med at man trenger færre sykehjemsplasser og det gir anledning til å fritt velge å bo lengre hjemme. I Solsiden vil man kunne ha et opplegg hvor det hele tiden er kvalifisert helsepersonell stasjonert like ved og som har kort responstid.

Foto: Sensio. Jan Holm, Commercial Manager, Sensio

Foto: Sensio. Jan Holm, Commercial Manager, Sensio

 

Løsningene som er aktuelle for Solsiden, er av det Holm kaller en åpen standard. Slik unngår en kommune å bindes til produkter fra en spesifikk leverandør. Dette systemet blir aldri gammeldags siden man kan ta i bruk nye gode løsninger for velferdsteknologi etter hvert som de utvikles. Systemet benyttes i dag over hele landet, og Sensio har løsninger ute i mer enn 100 kommuner, blant annet i Trondheim kommune hvor det er aktuelt å realisere en lik løsning i et stort antall boliger.


 

Les mer om Solsiden på buøynæringspark.no/solsiden