07.10.2021

Sofienberghjemmet ligger sentralt i Oslo. Med Sofienbergparken rett utenfor døren, kan beboerne året rundt se og oppleve de ulike årstidene og det yrende livet på Grünerløkka. Det åpne sykehjemmet tar vare på balansen mellom hensynet til at sykehjemmet skal være et hjem med hjemlige omgivelser og samtidig en helseinstitusjon. Sofienberghjemmet har 85 langtidsplasser og 14 plasser på dagsenteret, og er et kommunalt sykehjem. Avdelingene er fullt bemannet med sykepleiere og hjelpepleiere på alle vakter.

LHL Omsorg

Sofienberghjemmet vil driftes av LHL Omsorg på vegne av Sykehjemsetaten i Oslo kommune fra og med 1. januar 2022.

LHL Omsorg er en del av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Organisasjonen er en medlemsbasert og ideell helseorganisasjon med nærmere 54 000 medlemmer og 250 lokallag. LHL tilbyr behandling og helsetjenester med utgangspunkt i pasientens medisinske og menneskelige behov.

Innovativ tjenestepakke innen omsorgsteknologi

Sofienberghjemmet ønsker å implementere innovativ teknologi for å sikre best mulig livskvalitet for beboerne. Sensio og LHL har samarbeidet om å tilby sykehjemmet velferdsteknologi basert på behov både i dag og i fremtiden.

  • Helhetlig og åpen plattform for velferdsteknologi
  • CareFour pasientsignal med posisjonering
  • Sensio Buddy digitalt tilsyn
  • Care 2 Call videobesøk.

Sensios pasientsignal er unikt på markedet og binder sammen topp moderne velferdsteknologi, med et fremtidsrettet, digitalt samhandlingssystem. Løsningen er fleksibel og fremtidsrettet, den tar høyde for at tjenestene vil være i kontinuerlig utvikling.

Plattformen vil gi et viktig bidrag til fremtidig helhetlig modernisering av helse- og omsorgstjenestene i Oslo kommune.

Digitalt tilsyn

Digital tilsyn er i dette prosjektet definert som teknologi for passiv varsling av uønskede hendelser (i.e. fall/forflytning). I tillegg med audiovisuelt tilsyn for å unngå eller redusere behovene for fysiske tilsyn, for eksempel på natt. Sensio Buddy er den sensoren som vurderes å ha størst kost/nytte i form av kontinuerlig digitalt tilsyn, deteksjon av fall, tilstedeværelse eller fravær i rom eller seng, og løsningen vil øke både effektiviteten og kvaliteten på tjenestene som leveres ved Sofienberghjemmet.

Videoløsning utviklet sammen med Lovisenberg omsorg

Care2Call er en brukervennlig videoløsning som gjør det enkelt selv for beboere med demens og andre funksjonsnedsettelser å ha kontakt med omverdenen. Care2Call leveres komplett med videotjeneste, mobilabonnement og nettbrett – ferdig installert og klart til bruk. Tjenesten er laget slik at de fleste brukere skal klare seg selv uten å belaste personalet. Nettbrettet starter med Care2Call som den aktive applikasjonen, og det er vanskelig å «rote seg bort» ved å trykke feil. Sensio og LHL håper at denne løsningen vil bidra til å øke livskvaliteten til beboerne ved sykehjemmet.

Økt kvalitet i tjenesten

– LHL omsorg ser frem til å samarbeide med Sensio rundt innføring av velferdsteknologi på Sofienberghjemmet i Oslo. I LHL omsorg annerkjenner vi viktigheten av å implementere gode teknologiske løsninger som skal tilføre økt kvalitet i tjenesten for brukere, pårørende og ansatte ved virksomheten. Vi ser frem til å komme i gang med arbeidet, sier Bjørn Erik Barstad-Sørli, Direktør LHL omsorg.

Vi i Sensio er utrolig glade for at vi får mulighet til å levere fremtidsrettet velferdsteknologi til Sofienberghjemmet sammen med LHL. Våre løsninger leveres nå til flere sykehjem i Oslo, og vi håper at kommunen får glede av gjenkjennbare løsninger og en enkel brukerflate for håndtering av velferdsteknologi på tvers av institusjonene i hovedstaden. Vi gleder oss til et godt og nært samarbeid med både LHL og Oslo kommune i årene som kommer, forteller Christina Mørch Andersen, anbudsansvarlig i Sensio.

Vil du vite mer om dette prosjektet? Legg igjen en melding under!