08.02.2021

Innovativ kommune

Trondheim kommune med sine 205.163 innbyggere er en kommune i vekst, og de ønsker å tilby tjenester av høy kvalitet til brukerne. Kommunen har en egen satsning på velferdsteknologi, og ønsker at innbyggerne skal føle seg trygge og oppleve mestring enten de er hjemme i egen bolig eller andre steder. Kommunen har også en egen visjon for dette: «Trygg der du er!»

Malvik kommune samarbeider med Trondheim kommune på en rekke områder, blant annet når det kommer til velferdsteknologi. Velferdsteknologisatsingen i kommunene baserer seg blant annet på et tett samarbeid med NTNU og SINTEF for å bidra til et utstrakt gründer- og utviklingssamarbeid. Det samarbeides også med ulike gründerbedrifter som jobber med utvikling av teknologi innenfor helse- og velferd.

Satsning på velferdsteknologi

En del av helse- og velferdsområdets satsing innen velferdsteknologi omhandler pasientvarslingsanlegg. I de nåværende planene hos Trondheim og Malvik kommune ligger det an til at det blir behov for nye pasientvarslingsanlegg i ca. fem større helse- og velferdssenter (HVS), to små/middels HVS og ni omsorgsboliger/bo- og aktivtetstilbud (BoA) de kommende årene. Derfor gikk kommunene nylig ut på anbud for å anskaffe en ny rammeavtale for pasientvarslingsanlegg.

Tydelige mål

Målene for anskaffelsen følger inndeling fra Trondheim kommunes “Program for Velferdsteknologi” og sees i fire perspektiver – bruker, ansatt, økonomi og samfunn.

Bruker: Brukere/pasienter opplever økt trygghet og mestring ved bruk av pasientvarslingsanlegg på helse- og velferdssentrene.

Ansatt: Ansatte opplever bedre kvalitet og arbeidsflyt i tjenesten og kan være tettere på den enkelte pasient, fordi  pasientvarslingsanlegget støtter dem slik at de har bedre oversikt og kan kommunisere med pasient/bruker gjennom flere kanaler.

Økonomi: Kommunen oppnår bedre ressursutnyttelse og mer effektive tjenester gjennom å benytte varslingsog lokaliseringsteknologi.

Samfunn: Pasientvarslingsanlegg skal styrke informasjonssikkerhet og personvern for brukerne av tjenesten, og bidra til bedre tjenester og økt driftssikkerhet med å ha høy oppetid. Pasientvarslingsanlegg skal bidra til mer ro på avdelingene. 

Sensio tilbyr markedsledende pasientvarsling

Trondheim og Malvik kommune meddelte den 22. januar 2021 at de ønsker å inngå rammeavtale med Sensio om leveranse av nye pasientvarslingsanlegg. Avtalen har en varighet på inntil 8 år.

Børge Godhavn, prosjektleder for anskaffelsen, er meget fornøyd med utfallet av konkurransen.

– Sensio leverte et meget sterkt tilbud. Deres løsning fremstår svært brukervennlig og har det meste av den etterspurte funksjonalitet. Totalt sett ble det en tydelig vinner av konkurransen, forteller Børge.

Helhetlig plattform for velferdsteknologi binder kommunens løsninger sammen

Sensio har allerede stiftet nært kjennskap til Trondheim kommune gjennom de seneste års leveranse av Digitale Trygghetsalarmer i DTA-prosjektet. Sammen med Atea, realiserer Sensio og Safemate kommunens ambisiøse planer om å tilby sine innbyggere moderne, brukervennlig og driftssikker omsorgsteknologi i hjemmetjenesten.

Med Pasientvarsling fra Sensio kan kommunen anvende de samme sensorene og alarmgivere som man gjennom DTA-prosjektet har investert mye ressurser i å kvalitetssikre, og som ansatte og superbrukere har bygget kompetanse på. Løsningene kan integreres i Sensio sin plattform for velferdsteknologi, og gevinsten av dette er en helhetlig brukeropplevelse for brukere, pårørende og ansatte på tvers av kommunens omsorgstjenester.

Givende samarbeid

Anbudsansvarlig i Sensio, Christina Mørch Andersen, har vært involvert i hele anskaffelsesprosessen og ser frem til samarbeidet med Trondheim og Malvik kommune.

– Vi ser frem til å arbeide med en ambisiøs og fremoverlent kunde, og vi tror at Sensio sammen med Trondheim og Malvik kommune har det aller beste utgangspunktet for å utnytte teknologiens muligheter til å oppnå lokale og nasjonale helsepolitiske mål, på kort og lang sikt. Gjennom denne leveransen kan vi høste nyttig erfaring som også kommer andre kommuner til gode, sier Christina.

Christina Mørch Andersen, Anbudsansvarlig i Sensio

Ønsker din kommune å vite mer om pasientvarsling? Send oss en melding og vi tar kontakt!