05.01.2022

Sensio skal sammen med Serit Eltele levere sykesignalanlegg og IKOS samhandlingstavler til Vestvågøy kommune i Lofoten.

– Vestvågøy kommune utarbeidet anbudet på pasientvarslingsanlegg med klar målsetting om å få en total løsning fra en solid leverandør. Det var avgjørende for oss å både finne en løsning som var utprøvd, som var innovativ, som forenklet driften for sykehjemmet, som etter hvert kunne utvides til hele Helse og mestring, og fra en leverandør som ble med oss videre med drifts- og supportavtale også etter at løsningen var levert. Det var også viktig for oss å ha integrasjoner mot EPJ, pasienttavle, brannsentral og porttelefoni. Sensio ble derfor valgt som leverandør for pasientvarslingsanlegg til Vestvågøy sykehjem, sier Lars Pleym Ludvigsen, Rådgiver eHelse og digitalisering i Vestvågøy kommune.

Vestvågøy er vertskommune

Vestvågøy kommune har vært vertskommune for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nordland siden 2009. Kommunen ble 1. januar 2017 tildelt status som vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester; USHT Nordland. Nordland fylke er særegent med sin utstrakte kystlinje og spredte befolkningsgrunnlag. Utviklingssenterets oppdrag for Helsedirektoratet innebærer å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. Utviklingssenteret skal bidra til at tjenestene fornyer og forbedrer seg innenfor følgende satsningsområder: Utvikling i samarbeid med pasienter, brukere og pårørende, faglig omstilling i tjeneste, den nye hjemmebaserte tjenesten og fornyelse og innovasjon.

Nytenkende anskaffelse

Gjennom en nytenkende anskaffelse får kommunen nå tilgang til ny og innovativ velferdsteknologi og samhandlingsverktøy fra Sensio som kan bidra til å oppfylle kommunens og Utviklingssenterets målsetninger. I første omgang er det Vestvågøy sykehjem som skal ta i bruk Sensios løsninger. Sykehjemmet har 42 sykehjemsplasser fordelt over 3 etasjer, hvorav 3 er tilknyttet IKL som KAD-plasser. Det er også 8 omsorgsleiligheter i 2 etasje, og et av hjemmetjenestens sektorkontorer har base i underetasjen. Implementeringen er allerede godt i gang, og leveransen er forventet ferdig i løpet av starten på nyåret.

Leveransen innebærer blant annet:

  • IKOS samhandlingstavler
  • Aktiv varsling fra bruker
  • Passiv varsling fra bruker (sensorbasert for individuell tilpasning)
  • Digitalt tilsyn
  • Elektronisk dørstyring
  • Håndholdt enhet til ansatt for alarmmottak, telefoni og overfallsalarm.
  • Porttelefon
  • Integrasjon med brannsentral

Videre utvikling

Vestvågøy kommune vektlegger blant annet mulighet til å påvirke videre utvikling i sitt valg av leverandør. Sensio har Norges største utviklingsmiljø for velferdsteknologi lokalisert i Oslo. Dette sikrer at Sensios løsninger er designet for å løse norske behov, individuell tilpasning og brukerstyrt utvikling, samt oppfyller alle norske regler og retningslinjer.

– Vi gleder oss til å samarbeide med en fremoverlent kommune som Vestvågøy. Som leverandør er vi glade for at kommunen ser stor verdi i å komplementere leveransen av pasientsignal med prosesstøtte og samhandling. Dette tror vi vil støtte kommunen i å oppnå lokale og nasjonale helsepolitiske mål. Vestvågøy sammen med Sensio har det beste utgangspunktet for å utnytte velferdsteknologiens muligheter til å oppnå kvalitet, pasientsikkerhet og effektive tjenester for bruker, samt en motiverende arbeidssituasjon for ansatte, mener vi. Vi ser frem til et tett og effektivt samarbeid, sier Gitte Heggheim, anbudsansvarlig i Sensio.

Ønsker din kommune å komme i gang med pasientvarsling og IKOS? Send oss en melding så hører du fra oss!