10.05.2021

Demens påvirker hele familien

Når en person rammes av demens eller andre svikt i helsen påvirker det ikke bare personen selv – det berører hele familien. Flere historier i media viser vanskelig det er å leve med livssituasjonen til den rammede. Den uvissheten man oppleve rundt hvor familiemedlemmet er, og om personen har det fint kan være stressende. Samtidig har nære relasjoner et ønske om at den rammede skal ha så fritt og aktivt liv som mulig. Hvis man får en diagnose har man rett på hjelp fra kommunen, men det varierer hva slags hjelp man får samt at ikke alle ønsker å flytte hjemmefra.

Lokaliseringsteknologi skaper trygghet

Med lokaliseringsteknologi er vår erfaring at konfliktnivået i familien dempes betydelig. De pårørende finner stor trygghet i at de kan finne og kontakte sine kjære når de trenger det. Det er et verktøy som enkelt viser hvor vedkommende befinner seg, og oppretter kontakt hvis det er behov for det. Personen som er rammet opplever økt frihet ved at de kan gå turer på egenhånd, med eller uten det som kalles geofence (“elektronisk gjerde”).

Gå utenom kommunen

Helsenorge skriver at personer med demens har rett på hjelp fra helse- og omsorgstjenestene på lik linje med alle andre som har behov for det. En diagnose gir i seg selv ingen rett til tjenester, det er den enkeltes behov for bistand og evne til å mestre eget liv og egen helse som er avgjørende.
Noe som er viktig å tenke på at hvis man ønsker å kjøpe trygghetsalarm selv, er det stor fordel om denne kan kobles opp mot kommunens systemer når tiden er moden for det. Safemate kan kobles til kommuner gjennom Safemateplattformen som er i bruk i over 200 norske kommuner.

Alle ønsker å kjenne livsmestring

En trygghetsalarm gir bæreren mulighet for egenmestring, selvstendighet og verdighet for et godt liv. Man kan leve med større frihet i hjemmet, og bevege seg på tur i nærmiljøet. Det gjør det enklere å beholde et aktivt liv og forebygge ensomhet. Samtidig er det en stor avlastning for familie og pårørende å kunne forsikre seg om at sin ektefelle eller foreldre har det bra, både hjemme og ute. 

Tidlig innsats er viktig

Det viser seg å være store fordeler med å ta i bruk trygghetsalarm tidlig, og helst før man får en diagnose. Da er det lettere å lære seg å bruke teknologien og jobbe inn rutiner for å bruke f.eks en trygghetsklokke. Det er erfaringsmessig litt mer krevende å sette seg inn i ny teknologi etter en diagnose.

Hva med personvern?

Personvern og sikkerhet er viktig, og noe vi legger betydelig innsats i. Teknologien bak Safemate trygghetsalarm er av høyest mulig sikkerhet. Trygghetsalarmens kommunikasjon mellom pårørende er klassifisert inn under «sikker kommunikasjon», som betyr at det er krypterte data. Dette gjør at det ikke skal være mulig å finne igjen persondata. Det er også sikker pålogging både i portalen og i appen Safemate Family gjennom tofaktor autentisering. 

Slik skaffer du deg trygghetsalarm

Det er enkelt å kjøpe en trygghetsalarm i privat regi, enten til deg selv eller til et familiemedlem som har begynnende kognitiv svikt, eller vil ha en ekstra trygghet fra familien. Det er også en mulighet å få hjelp av Trygghetssentralen. Trygghetssentralen er en tjeneste du kan abonnere på hvor en sentral håndterer alle alarmer fra ditt familiemedlem. I punktene under viser vi hvordan.

  • Trygghetsalarm på armen eller rundt halsen

En trygghetsalarm kan bæres som en klokke på armen, noe som normaliserer «dingsen» og gjør det enkelt å bruke trygghetsalarmen i hverdagen. I tillegg har klokken funksjoner som kan være nyttig i hverdagen, f.eks. skritteller, blodtrykksmåler og pulsmåling, og gjør det mer motiverende for bærer å bruke teknologien, ta vare på helsen og å være aktiv. En mobil trygghetsalarm er for de som foretrekker å bære den i lommen eller rundt halsen, uten andre funksjoner enn å trykke på knappen ved behov for hjelp. Trygghetsklokken og mobil trygghetsalarm har GPS og fallvarsling.

  • Trygghetsabonnement løpende eller forhåndsbetalt

Trygghetsabonnement må man ha for at en trygghetsalarm skal fungere og kunne opprette toveis-kommunikasjon gjennom sim-kortet. Du kan velge å forhåndsbetale enten 6, 12 eller 24 måneder. Hvis man f.eks. gir bort trygghetsalarmen i gave er det fint å kunne ha betalt inn på forhånd, slik at vedkommende ikke må tenke på det. Man kan også velge å betale 169,- hver måned, gjennom autogiro som kommer fra Safemate. Uansett hva man velger er man ikke bundet opp til en bindingstid, og kan avslutte abonnementet når som helst. 

  • Døgnbemannet trygghetssentral

Ønsker du å få hjelp i pårørendesituasjonen? Safemate-abonnementet kan utvides til å inkludere døgnbemannet alarmtjeneste levert gjennom Doro Trygghetssentral. Trygghetssentralen er døgnbemannet med helsepersonell og håndterer alle alarmer for deg som pårørende hvis du ønsker avlastning i det daglige. Det er også en god støtte ved ferieavvikling eller utenlandsopphold.
Tilknytningen fungerer slik at dersom det ikke er lagt inn mottakere i varslingslisten, eller at mottakerne ikke besvarer alarmanrop, så vil alarmene videresendes til en alarmoperatør. Døgnbemannet alarmtjeneste er en betalbar tilleggstjeneste, og koster 149,- i måneden – i tillegg til Safemateabonnementet.

  • Kjøp i nettbutikken

Det er enkelt å kjøpe i nettbutikken vår. Under fanen trygghetsalarm kan du velge mellom klokke eller mobil trygghetsalarm, og deretter velge hvor mange måneder du vil betale trygghetsabonnementet for på forhånd. Du kan velge mellom løpende hver måned eller 6, 12 eller 24 måneder på forhånd. Etter de valgene legger du inn adressedetaljene dine og velger fraktmetode. Og så er du i gang!

  • Registrer pårørende

Nå som du har fått trygghetsalarmen kan du gå inn på https://sensio.no/safemate/start . Der kan du logge deg inn i Safemate Go-portalen. Eventuelt kan du registrere deg om du ikke ble registrert da du kjøpte produktet.

I denne portalen kan du enkelt knytte opp trygghetsalarmen og legge inn pårørende. Her kan du også sette opp geofence og GPS/lokalisering.

Vil du vite mer? Kontakt oss!