23.09.2021

Det er en økning i antall arbeidsulykker og situasjoner som skaper en utrygg arbeidsplass. I noen tilfeller står det om liv og helse. Det finnes gode løsninger for å forebygge at utrygge situasjoner eskaleres på en arbeidsplass, og få rask og god hjelp når det er behov.

HMS-ansvarlig har en viktig rolle

Som HMS-ansvarlig har man flere arbeidsoppgaver, og en viktig del er å skape tryggest mulig arbeidsforhold på arbeidsplassen. HMS-ansvarlig har ansvar for etablering og vedlikehold av HMS-systemet. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) trekker i detalj opp de ulike kravene. Dette forklarer HMS-Norge godt.

Kollegavarsling har bredt bruksområde

Kollegavarsling har fått mer fokus den siste tiden og det er en enkel men viktig teknologi å ta i bruk, spesielt for HMS-ansvarlig. Umiddelbar varsling til rett person(erpå arbeidsplassen gir trygghet i hverdagen, dersom en situasjon eller ulykke skulle kreve det.

Det er vanlig å bruke kollegavarsling på arbeidsplasser innenfor:

  • petroleum
  • arbeid med utfordrende pasienter på institusjoner
  • alenearbeidere som feks skogsvokting
  • ansatte som møter mennesker i vanskelige livssituasjoner hvor det kan oppstå konflikt

Sensio har levert kollegavarsling i mange år, og har erfaring i å skreddersy løsninger til mange ulike bransjer. De siste årene har vi sett sett en økning av forespørsler fra HMS-ansvarlig i virksomheter som jobber med mennesker i en vanskelig livssituasjon.

Stabilt varslingssystem er viktig

Et varslingssystem som skal brukes i det daglige på en arbeidsplass må være stabilt, trygt og svært enkelt å bruke. Arbeidsforhold og tjenesten bestemmer valg av teknologi, f.eks. om det er behov for varsling innendørs eller kombinert med utendørs varsling. Er det ønske om lokalisering av kollegaen som varsler om ønsket bistand? Det er også ofte en stor fordel å ha mulighet for toveistale, slik at man raskt kan opprette dialog og få oversikt over situasjonen.

Stille varsling og innlytt

I noe tilfeller bør varslingen være diskre, og ikke gir lyd feks i situasjoner i møte med mennesker i en vanskelig livssituasjon, for å ikke trigge en mer alvorlig eskalering. Det å kunne «lytte inn» til situasjonen uten å påkalle uønsket oppmerksomhet, kan hjelpe til med å få et overblikk over situasjonen for et helhetlig bilde i etterkant av hendelsen. Det forenkler betydelig å kunne se sanntids posisjon i kart på mobilen eller vakttelefonen for å finne og hjelpe kollegaen raskest mulig.

Erfaringsmessig bør et system for kollegavarsling settes opp i samarbeid med HMS-ansvarlig, slik at den rollen er tett på både avgjørelsen rundt rutiner og selve teknologien.

Ønsker din virksomhet å komme i gang med kollegavarsling?

Det er enkelt å komme i gang med kollegavarsling!
Din virksomhet kan bli kunde hos oss og bestille produkter i nettbutikken vår selv, eller ta kontakt med oss for å få hjelp med behovsavklaring og rådgivning.