Om Sensio

Vi leverer velferdsteknologi som skaper en enklere hverdag og mer tid til omsorg

Sensio startet i 2009 med fokus på å gjøre smarthusteknologi til allemannseie. Siden den gang har vi installert flere tusen smarthjem rundt omkring i Norge og utvidet smarthusteknologi til velferdssektoren. I dag er Sensio ledende leverandør av velferdsteknologi og hjelper 191 store og små kommuner med god og effektiv drift av sine omsorgstjenester, samtidig som vi leverer komfort og trygghet i de tusen hjem.

Norsk utviklingsmiljø

Sensio har et norsk utviklingsmiljø, og sammen med norske kommuner har vi utviklet en hel­hetlig plattform av løsninger som dekker kommunenes behov for velferdsteknologi – i dag og i morgen. Vi involverer alle våre kunder til å bidra aktivt i utviklingen via et eget brukerforum. Vi er også medlem av Standard Norge sin komité for e-helse SN/K 587.

Vi tror at alle kommuner er tjent med en helhetlig tilnærming til velferdsteknologi i kommunen – på tvers av institusjon og bolig. Vår Sensio Unity samhandlingsplattform får sensorer og teknologi til å spille sammen. IKOS digitale tavler legger til rette for pasientsikkerhet og gode helsefaglige prosesser, og Safemate trygghetsskapende omsorgsteknologi gjør det mulig for mennesker å mestre sine liv på egenhånd lengst mulig. Vi vet at løsningene våre for BoHjemme sparer kommunene for store summer, samtidig som beboere får friheten de har i sin egen bolig, og pårørende får frihet fra bekymringer. Vi har målinger på at løsningene våre til helsebygg gir lavere sykefravær blant ansatte, og mindre bruk av medikamenter hos beboerene.

Vi kaller det SmartOmsorg.

Sensio og Hospital IT har 70 ansatte på hovedkontoret i Oslo og 25 ansatte i Vestfold Audio i Sandefjord som leverer løsninger som FlexiBlink og AudioLink via NAV-hjelpemiddelsentralen. Safemate, Careto, Safecall Denmark ApS, Hospital IT og RoomMate er heleide datterselskap.

Sensio ble etablert i 2009 av gründerne Gard Sveen, Tore Nilsen og William Holm, og de er fremdeles betydelige eiere og aktive i selskapet. Det norske Private Equity fondet Longship AS kom inn som nye hovedeiere i 2018. I 2020 hadde Sensio-gruppen en omsetning på 253 MNOK(proforma tall).

Sensio har hovedkontor i 10. etg i Stenersgata 1A, midt i Oslo sentrum. Kontoret befinner seg rett over Oslo City ved siden av Oslo S.

Det er kort avstand til kollektivtransport med Oslo S og Jernbanetorget i umiddelbar nærhet. Nærmeste parkeringshus er Spektrum P-hus.

Selskapsinformasjon

Firmanavn: Sensio AS
Organisasjonsnummer: 919415223
Besøksadresse: Stenersgata 1A, 0050 Oslo
Postadresse: Postboks 9312 Grønland, 0135 Oslo

Bankkonto: 6012 05 78106
IBAN: NO3360120578106
BIC/SWIFT: NDEANOKK

Datterselskap Vestfold Audio AS
Firmanavn: Vestfold Audio AS
Organisasjonsnummer: 977 045 401
Besøksadresse Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord
Epost: post@vestfoldaudio.no
Telefon: 33 47 33 47
Nettside: vestfoldaudio.no

Datterselskap Safecall Denmark ApS
Firmanavn: Safecall Denmark ApS
Organisasjonsnummer: 915 443 362
Besøksadresse: Rølkjær 60, 6600 Vejen, Danmark
Epost: salg@safecall.dk
Telefon: +45 70 20 07 80
Nettside: safecall.dk

 

Våre samarbeidspartnere

Vi er stolte av våre samarbeidspartnere som bidrar til å skape mer tid til omsorg med velferdsteknologi i helse- og velferdssektoren i Norge.