Velferdsteknologi

Pårørendeinvolvering

Velferdsteknologi

Pårørendeinvolvering

Pårørendeinvolvering gir frihet til bruker, reduserer belastningen på helsetjenesten og kan gi økonomiske besparelser.

Hva er pårørendeinvolvering?

Som følge av eldrebølgen, forventes behovet for helse- og omsorgstjenester å øke betydelig i årene som kommer. Pårørende står for nesten halvparten av den samlede innsatsen i helse- og omsorgssektoren, tilsvarende mer enn 100.000 årsverk. Store deler av det kommunale helsevesenet hviler på deres innsats, og pårørende til eldre tiltenkt en viktig og tydelig plass i fremtidens helse- og omsorgstjenester. 

Pårørendeinvolvering gir en enklere hverdag og økt trygghet for pårørende, og en bedre ressursutnyttelse av tilgjengelige ressurser i helse- og omsorgstjenesten. pårørende, frivillige og helsepersonell å samarbeide om frivillig uformell omsorg og pleie.

 

 

Hvorfor pårørendeinvolvering?

 • Bedre ressursutnyttelse av tilgjengelig frivillig omsorg

  Å bruke pårørende som en omsorgsressurs skaper mindre belastning på helsetjenesten, samtidig som det øker opplevd kvalitet i tjenesten

 • Enklere hverdag og økt trygghet for pårørende

  Pårørendeinvolvering gjør pårørende tryggere på hvor familiemedlemmet befinner seg på egenhånd, og kan føle seg til nytte som omsorgsperson.

  Safemate pro
 • Trygghet og mer frihet for brukeren

  Pårørendeinvolvering gir livsmestring, kan utsette hjelpebehov og gir mulighet til å kunne bo lenger hjemme.

 • Brukermedvirkning

  For å tilrettelegge for optimale tjenester vil brukermedvirkning være viktig fremover. Dette anses å ha stor betydning for kvalitet på tjenestene og pasientsikkerhet innen helsearbeid.

Hvem kan bruke pårørendeinvolering?

Pårørendeinvolvering har mange bruksområder og benyttes i dag av ulike instanser innenfor hjemmeomsorg og kommunal omsorg. Det er spesielt nyttig for:

 • Pårørende til privatpersoner uten tildelt kommunal tjeneste
 • Hjemmebaserte tjenester
 • Tverrgående team for oppfølging innen demens
 • Bryggen i Bergen

  «Det aller beste er at det er en økonomisk gevinst for kommunen med pårørendeinvolvering, og både bruker og pårørende er fornøyde.»

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.

Finn ut hvordan pårørendeinvolering fungerer. Få en gratis demonstrasjon og gjennomgang av løsningen.