Personvernerklæring Sensio Pocket

1. Innledning

I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvilke data vi lagrer om våre brukere, til hvilket formål og hvordan informasjonen brukes.

2. Om denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen gjelder for varslingsapplikasjonene Sensio Pocket og Sensio Pocket 365 (heretter kalt «Applikasjonen»). Sensio AS (Stenersgata 1A, 0050 Oslo) ved daglig leder har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger knyttet til Applikasjonen.

3. Formål for behandling av personopplysninger

Den innsamlede informasjonen benyttes for å:

  • Kunne tilby sikker pålogging til Applikasjonen
  • Kunne motta riktige alarmer i henhold til rolle og tilgjengelighet i Applikasjonen
  • Kunne formidle telefonens lokasjon (location data) for å kalkulere nærmeste alarmmottaker til en alarm
  • Kunne formidle telefonens telefonnummer for få kontakt med kollegaer og tjenestemottakere ved behov
  • Kunne utøve support i de tilfellene der du måtte ha behov for vår assistanse gjennom kundeservice

Innhenting av opplysningene er påkrevd for at vi skal kunne yte tjenesten. Dersom du ikke samtykker til at vi lagrer din brukerinformasjon kan vi ikke tilby å bruke Applikasjonen.

4. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningers er den enkeltes samtykke (Jf. Lov om behandling av personopplysninger §8, og jf. Artikkel 6 §1a) i den nye personvernforordningen av 25. mai 2018) eller kontraktsoppfyllelse (Jf. Lov om behandling av personopplysninger §8, og jf. Artikkel 6 §1c) i den nye personvernforordningen av 25. mai 2018) med mindre annet er spesifisert.

5. Hvilke personopplysninger behandles?

Personopplysninger om deg som lagres i Applikasjonen er navn, e-post adresse, telefonnummer, rolle, registrerte besøk, EPJ-føringer, og endringslogging i systemet.

Stedsdata lagres midlertidig for å kalkulere avstand fra en alarmgiver, dersom funksjon for alarmruting til nærmeste alarmmottakere er aktivert.

6. Innsamling av personopplysninger

Samtykke hentes inn ved registrering av bruker, eller som del av arbeidskontrakt (hentes inn av behandlingsansvarlig). Tekniske driftsdata samles inn løpende.

7. Behandling av personopplysninger

Informasjonen vil ikke brukes til noe annet enn drift av løsningen, feilsøking og kundeservice, og utleveres kun til 3. parter dersom det er en eksplisitt avtale med kommunen i forbindelse med:

  1. Mottak av alarmer i 3. parts alarmmottak/responssenter
  2. Integrasjon av hendelse/pasient/ansatt-data med EPJ leverandør i kommunen

Sensio AS er databehandler for personopplysninger som lagres i våre løsninger. Våre systemer hostes hos Microsoft Azure og opplysningene lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Opplysningene lagres kun så lenge du benytter våre løsninger, eller til samtykke trekkes tilbake. Opplysningene slettes fra backup etter 90 dager.

8. Registreres rettigheter

Som registrert i Sensio AS systemer har du rettigheter etter Norsk Lov, Lov om behandling av personopplysninger og tilhørende forskrifter. Som registrert har du rett til innsyn i egne personopplysninger, krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger i tillegg til å slette alle personopplysninger fra våre systemer.

9. Sikring av opplysninger

Det er kun kunden selv og Sensio AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. Sensio AS benytter sikker adgangskontroll knyttet til systemer som inneholder personopplysninger, i tillegg til en intern sikkerhetspolicy som er tilpasset kravene i den nye personvernforordningen (GDPR). Alle ansatte har taushetsplikt ved behandling av personopplysninger.

10. Kontaktinformasjon

Ved henvendelser angående behandling av personopplysninger, ta kontakt med vår kundeservice på post@sensio.no.

For ytterligere spørsmål om Sensio AS personvernpolicy kan Sensios Personvernombud kontaktes på e-post: personvernombud@sensio.no