Personvernpolicy

Personvvernerklæring

1.

Ditt personvern er viktig for oss, og Sensio tar dermed ansvar for å beskytte ditt personvern. Denne personvernerklæringen vi beskrive hva vi samler inn og hvordan vi går frem for å håndtere og beskytte våre kunders og brukere sin informasjon. Har du noen spørsmål til oss om dette så er du velkommen til på kontakte oss på telefon 23 21 0000 eller post@sensio.no.

2.

Kort oversikt over behandlingen av personopplysninger

All behandling av personopplysninger skjer i henhold til norsk personvernlovgivning. Lov om behandling av personopplysninger handler om retten til privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.

Har du registrert en brukerkonto hos Sensio har du registrert deg med noe informasjon som din epostadresse og telefonnummer. I tillegg kan det registreres noe teknisk informasjon som kan knyttes til din bruker, slik som hvilke enheter du benytter i ditt prosjekt, hvilken adresse dette er koblet til og hvilken metode du bruker for å styre prosjektet ditt.

 

3.

Grunnleggende om behandling av personopplysninger.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Som eksempel kan nevnes navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

 

Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. All behandling av personopplysninger er underlagt personopplysningsloven, og Datatilsynet fører tilsyn med loven og medvirker til at personvernet til hver enkelt ikke blir krenket gjennom bruken av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig er betegnelsen på den som primært har ansvar og plikter etter personopplysningsloven. Sensio AS er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som skulle

For å respektere ditt privatliv, så skal du ikke angi dine eller noen annen tredjeparts personlige opplysninger. Dette inkluderer, men ikke begrenset til, sensitive personlige opplysninger, for eksempel informasjon om de medisinske eller helsemessige opplysninger, politiske eller religiøse overbevisninger, straffbare forhold påstått eller begått, kriminell bakgrunn, seksuell legning eller genetisk informasjon og informasjon som krenker tredjeparts rettigheter.

 

4.

Informasjonskapsler som lagres lokalt

Når du besøker vår webside Sensio.no så benytter vi oss av såkalte “cookies”for at vi skal kunne gjenkjenne deg som bruker.

 

5.

Hva brukes informasjonen til?

Den innsamlede informasjonen benyttes for å kunne gjenkjenne deg som bruker i de tilfellene der du måtte ha behov for vår assistanse. Det lar deg også kunne styre prosjektet ditt via smarttelefon, nettbrett eller webserver, enten lokalt eller via webserver. Vi benytter informasjon for å korrekt faktureringsinformasjon, samt gjøre statistikk av bruk av websiden, og kunne forbedre oss i kommunikasjonen med deg og tjenestene vi tilbyr.

Sentral lagring

Vi benytter oss av to ulike databaseløsninger, io123 og Unity.

 

6.

Informasjon om ansatte

Om våre ansatte lagrer vi personopplysninger ihht kontaktinformasjon, korrekt utbetaling av lønn og HMS-informasjon for å kunne kontakte nærmeste pårørende. Alle ansatte er publisert på websiden under fanen “ansatte”.

 

7.

Deling av informasjon

Vi deler ikke din informasjon med noen tredjeparter.

 

8.

Sletting av personopplysninger

Dersom du ikke lenger ønsker å ha et forhold til oss vil vi selvsagt slette all informasjon om deg.