RoomMate

RoomMate

Visuelt og anonymisert digitalt tilsyn

Les om vår Try&Buy-kampanje!

RoomMate er løsninger og produkter for anonymisert og effektivt tilsyn med beboere på sykehjem, omsorgsboliger og private hjem. Det slås automatisk alarm i en rekke kritiske situasjoner som for eksempel hvis en person faller.

Fremtidsrettet løsning

RoomMate har utviklet et innovativt produkt innen velferdsteknologi og tilbyr visuelt og anonymisert digitalt tilsyn med automatisk alarmering i kritiske situasjoner. RoomMate er en fremtidsrettet løsning som oppdateres fortløpende med ny funksjonalitet. Teknologien er tatt i bruk i kommuner over hele Norge og tilbakemeldingene er veldig gode

Målet med å ta i bruk teknologien er å skape en tryggere og enklere hverdag både for brukere, pårørende og helsepersonell. RoomMate gir økt trygghet og effektivisering av tjenesten samtidig som kvaliteten er like god. Tjenesten er i endring og det legges til rette for at brukerne i større grad blir en ressurs i eget liv og kan bli hjemmeboende lengre. RoomMate skal muliggjøre økt selvstendighet, medbestemmelse og livskvalitet. Muligheten til å bo lengre i eget hjem har stor betydning!

RoomMate gir

 • Økt trygghet
 • Bedre søvnkvalitet
 • Fallforebyggende
 • God oversikt for nattevakten
 • Anonymiserte bilder – innebygd personvern
 • Trygghet til å kunne bo i egen bolig lengst mulig
 • Effektivisering av tjenesten
 • Betydelig innsparingspotensial for kommunene

Bruksområder

 • Sykehjem
 • Omsorgsboliger
 • Hjemmeboende
 • Bofellesskap for demente
 • Boliger for utviklingshemmede

Varsler og alarmer

RoomMate er en såkalt passiv varslingsenhet, som leser rommet til innbyggeren og kan varsle om en lang rekke hendelser enten med et varsel eller en alarm. Den er montert diskret på veggen og sender automatisk varsel til helsepersonalet via RoomMates app. Fra appen kan helsepersonalet da konstatere om varselet eller alarmen krever handling, og eventuelt også kontakte innbyggeren direkte gjennom to-veis tale i sensoren. RoomMate sender varsler og alarmer uten at innbyggeren trenger å bære noe utstyr på kroppen.

Tilsyn med bilde og/eller lyd

RoomMate sensoren har flere muligheter for å støtte helsepersonell for å trygge innbyggere i en omsorgssituasjon. Dersom det går en alarm eller et varsel vil man få et anonymisert bilde av rommet, og kan vurdere om hendelsen er av alvorlig karakter som krever en utrykning. Helsepersonalet kan også bruke appens funksjoner for lyd til å enten kontakte innbyggeren eller lytte inn i rommet for å vurdere hendelsens alvorlighetsgrad. I tillegg kan man også sette på toveis tale for å snakke med innbyggeren. Innlytt kan gjøres anonymisert, slik at man ikke kan høre hva som blir sagt, men vurdere situasjonen ut fra stemmevolum og -intensitet. Når alarmårsaken er klarlagt kvitterer man for varselet, og kan eventuelt også gjøre notater direkte i journalsystemet fra RoomMate-appen.

Journalføring krever integrasjon via Velferdsteknologisk Knutepunkt (VKP), som RoomMate er koblet opp mot. Kontakt journalleverandøren eller RoomMate for å finne ut mer om hva som skal til for integrasjon.

Bilde av anonymisert fallvarsel

Alarmer kan håndteres både på pc, nettbrett og mobil

 

Avstilling av RoomMate

AvstillingskortRoomMate kan enkelt avstilles slik at den ikke sender alarm, og hindre mulighet for tilsyn i situasjoner der dette er ønskelig. Det kan være i forbindelse med besøk fra pårørende eller i behandlingssituasjoner der man ikke ønsker falske alarmer. Avstilling kan gjøres ved at man henger opp et RoomMate avstillingskort på en krok på veggen, eller via appen.

Avstillingstiden kan justeres etter behov, og når tiden er gått ut vil RoomMate automatisk starte opp igjen, også om man har glemt å ta ned avstillingskortet.

 

Aktive varslingsenheter

RoomMate-sensoren kan også håndtere en lang rekke aktive sensorer, som sender alarm eller varsel når de blir aktivert.

Én RoomMate-sensor kan håndtere mange forskjellige aktive enheter, som tilhører mange forskjellige personer f.eks. i et sykehjem eller institusjon. Man behøver altså ikke en RoomMate-sensor i alle rom, for å utstyre beboere med aktive alarm-enheter. Hver sensor kan navngis så det er lett å identifisere hvem som har den eller hvilken funksjon den har. Man kan f.eks. sette opp en panikknapp i et fellesrom, slik at ansatte kan trykke på denne om det trengs assistanse. RoomMate har mange eksempler på bruk av aktive varslingsenheter, og tips til hvordan aktive varslingsenheter kan bidra til en individuell omsorg.

RF DongleAlle enhetene er trådløse, batteridrevne og knyttes enkelt til en eller flere RoomMate-sensorer. Levetiden på batteriet er lang, og vil ved normal bruk vare i flere år. For å benytte aktive sensorer skal en eller flere RoomMate-sensorer utstyres med en USB-adapter (dongle).

Panikknapp

PanikknappClimax panikknapp er trådløs. Den er batteridrevet og kan plasseres i alle rom, inkludert våtrom eller f.eks. på rullestoler eller rullatorer. Panikknappen er støv- og vannsikret opp til IP67, som innebærer at den fint tåler å bli sprutet på med dusj eller nedsenket i vann i inntil 30 minutter.

Alarmsmykke

AlarmsmykkerClimax er et elegant alarmsmykke kan bæres som armbånd eller anheng, og man kan enkelt bytte hvordan man bærer dem. Den er vannsikret opp til IPX8, som innebærer at den kan være under vann i lengre tid. I institusjoner kan disse også benyttes av ansatte for enkelt å kunne be om assistanse hvis det skulle behøves.

Trekksnor

TrekksnorClimax trekksnor kan monteres hvor som helst, f.eks. ved sengen eller ved toalettet, der RoomMate sensoren ikke kan se. Intuitivt og enkelt design. Vanntett opp til IPX4.

Dørsensor

Climax dørkontaktDersom RoomMate-sensoren ikke kan se døren kan det koples til en trådløs dørsensor som varsler om døren til rommet går opp. Ettersom alle aktive varslingsenheter gis sitt eget navn, kan man gjerne benytte flere i samme rom eller bolig, og navngi dem slik at man vet hvilken dør de beskytter.

 

 

Vil du ta en prat med oss om RoomMate? Send oss en melding!