Mann med gåstol Safemate

Helse og omsorg

Safemate

Helse og omsorg

Safemate trygghetsalarm og lokaliseringsteknologi gjør det enklere og tryggere å bo lenger i egen bolig.

Trygghetsalarmer gjør det enklere og tryggere å bo lenger i egen bolig.

Safemate sin trygghetssskapende teknologi er en integrert del av den kommunale helse- og omsorgstjenesten i over 100 norske kommuner.